Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Kontrowersje wokół dialogu
chrześcijańsko - żydowskiego,
sic et non:


 1. 27.O8.2014. Maciej Pawlik OSB w odpowiedzi na ostatni tekst Ojca Leona na temat Żydów i Holokaustu. Centrum Duchowości Benedyktyńskiej/judaizm:

 2. 6.O9.2013. "Rabin z polskim krzyżem" , Z. Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. (Rzeczpospolita Plus Minus)

 3. 7-8.09.2013. "Terlikowski ogłosił, że katoliccy "dialogiści" z PRChŻ od dawna uprawiają monolog, w którym Rada staje się "reprezentantem interesów tylko jednej strony" - żydowskiej oczywiście. Dołączył do niego wkrótce ks. Waldemar Chrostowski, który w rozmowie z Tomaszem Krzyżakiem ochoczo potwierdził tezę o jednostronności i "jednoskrętności" Rady. Profesor UKSW uznał też, że w istocie "mamy do czynienia z jedną talią kart, którą tworzy środowisko" (już nawet nie środowiska w liczbie mnogiej, lecz środowisko!) "Gazety Wyborczej", "Tygodnika Powszechnego", "Więzi" i "Znaku". Głosy te wymagają odpowiedzi - w imię dialogu, ale nawet bardziej w imię elementarnej prawdy. Obaj autorzy bowiem przedstawiają i komentują nie prawdę, lecz jej karykaturę. Co ciekawe, obaj zresztą mają swoje zasługi dla dialogu - czy to ekumenicznego, czy międzyreligijnego - tyle że są to zasługi już minione." ("Rabin z polskim krzyżem", Rzeczpospolita PlusMinus) - Zbigniew Nosowski redaktor naczelny kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada na teksty Tomasza P. Terlikowskiego "Rada na manowcach" (str.1 i str.2) oraz ks. Waldemara Chrostowskiego "Rada jednostronna i jednoskrętna". Wiecej: Magdalena Czyż "Dialog na manowcach"

 4. Marek Nowak OP - "Starsi bracia" czyli trwanie przymierza. Referat wygłoszony podczas konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150–lecie urodzin Szymona Dubnowa, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15–17 VI 2010 r. "Na łamach tygodnika "Idziemy" rozpoczęła się jesienią 2009 r. polemika dotycząca prawomocności stosowania określenia "starsi bracia" w odniesieniu do Żydów. Zaczęła się ona od wywiadu z ks. Chrostowskim, którego pierwsze słowa brzmią następująco: "Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego L'Osservatore Romano Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi "starszymi braćmi" jest już nieaktualne? - Z satysfakcją i wielką ulgą"[1] - odpowiedział znany biblista."

 5. Marek Nowak OP - Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. — Benedykt XVI w Izraelu Referat wygłoszony na konferencji naukowej Od filozofii do teologii. Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, w Poznaniu, w dniach 17-18 czerwca 2009 r.

 6. Polemika ("Idziemy" nr 44, 2009):Zbigniewa Nosowskiego zastępcy przewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, redaktora naczelnego "Więzi" oraz ks.dr hab. Alfreda Wierzbickiego prof. KUL, dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, członka Komitetu Episkopatu Polski d.s. dialogu z judaizmem. z tezami wywiadu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w nr 43 "Idziemy" z 25.10.2009, na temat określenia Jana Pawła II "nasi starsi bracia" w stosunku do Żydów.
  Odpowiedz ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, "Idziemy" 46.

 7. Stanisław Obirek, Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 299-316.

 8. Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów Święty obowiązek o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu - Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - chrześcijańska odpowiedź na żydowskie oświadczenie "Dabru emet" (1 września 2002 roku)

Dyskusje u Żydów o możliwości i zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i ogólnie międzyreligijnego.


 1. Konferencje biblijne księdza profesora Waldemara Chrostowskiego

 2. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Geneza, powstanie i natura Biblii hebrajskiej", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 3. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Bóg autorem Pisma Świętego", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 4. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Od objawienia kosmicznego do pierwszych ksiąg świętych", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 5. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Bóg przemówił po grecku", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 6. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Cztery poziomy językowe w Piśmie Świętym", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 7. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Jezus Chrystus - ostateczny etap objawiania się ", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 8. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Maryja mówi Bogu „Tak!”", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 9. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny: Człowiek odpowiada Bogu - Księga Psalmów", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 8 VI 2016.

 10. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Dialog teologiczny Kościoła z judaizmem ", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 12 V 2015.

 11. 3-4.08.2013. "Model dialogu, jaki proponuje Polska Rada Chrześcijan i Żydów, wyczerpuje się. A i sam mityczny dialog dawno stał się monologiem, w którym Rada coraz częściej jest reprezentantem interesów tylko jednej strony." pisze Tomasz P. Terlikowski ( "Rada na manowcach" (str.1 i str.2), Rzeczpospolita PlusMinus).

 12. 6 10 2013, Rzeczpospolita PlusMinus, "Katolicy w jarmułkach?" - odpowiedź ks. W Chrostowskiego na tekst "Rabin z polskim krzyżem" Z Nosowskiego redaktora naczelnego kwartalnika "Więź", wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
  ks. W Chrostowski pisze - "Rachunek sumienia Kościoła i katolików byłby głębszy, pełniejszy i bardziej wiarygodny, gdyby szedł w parze z analogicznym wysiłkiem po stronie żydowskiej ..." [...] "Zasadnicza różnica między nami polega również na tym, że red. Nosowski jest publicystą, a ja teologiem-biblistą. Dla niego wypowiedzi Magisterium Kościoła, bądź ich fragmenty, stanowią punkt dojścia, natomiast dla mnie są one punktem wyjścia wszechstronnej refleksji na ich temat. Na tym polega istota teologii i właśnie to zabezpiecza wiarę w Boga przed naciskami rozmaitych doktrynerów i ideologów." [...] "To nieprawda, że zabrakło mi cierpliwości do prowadzenia dialogu. Gdyby tak było, już dawno dałbym sobie spokój z zajmowaniem się tą problematyką i sprawami, które rodzą wiele przeciwności. Prawdą jest natomiast, że nie biorę udziału w wydarzeniach, które - powtarzam raz jeszcze - postrzegam jako polityczne mityngi." [...]  "...mnożenie inicjatyw, w których zdecydowanie dominują racje i wrażliwość tylko jednej strony, czyli strony żydowskiej, w gruncie rzeczy utrudnia rzeczywiste zbliżenie między katolikami i wyznawcami judaizmu."

 13. ks. Waldemara Chrostowski "Rada jednostronna i jednoskrętna".

 14. Ks. Prof. Waldemar Chrostowski "Starsi bracia - dylematy żydowsko - chrzeœcijańskie", Akademia Biblijna Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, 12 IV 2011. Całoœć:

 15. Ks. prof. Waldemar Chrostowski: Chrześcijaństwo - a judaizm!. XVII Dni Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Akademia Liderów Opinii, które współorganizuje Gliwicki Klub FRONDY.

 16. ks. Waldemar Chrostowski, Chrześcijaństwo a Judaizm Rabinistyczny, Konferencje biblijne ks. prof. W. Chrostowskiego 2011/2012 –

 17. Ks. prof. Chrostowski: Obecni żydzi nie są naszymi starszymi braćmi w wierze. “Idziemy” nr 43/2009

 18. S. Karczewski, Drogi i bezdroża dialogu, "Nasz Dziennik", 4–5 IV 2009.

 19. ks.dr Jacek Stefański - Hebrajski szum na drodze dialogu: przemyślenia na Dzień Judaizmu. /Radio Maryja 2012./

 20. "Żydzi i chrześcijanie: zbratani i zwaśnieni zarazem." - Z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Justyna Wiszniewska. /Radio Maryja 2009./

 21. Waldemar Chrostowski, "Kościół, Żydzi, Polska", Fronda, 2009.

 22. ks. Waldemar Chrostowski - O dialogu Dialog to nie przykrywka dla hipokryzji /RadioMaryja.pl 2008./

 23. ks. Waldemar Chrostowski, O dialogu - Prelekcja na temat dialogu z Żydami, wygłoszona dla kapelanów wojskowych na Jasnej Górze.

 24. prof. Jerzy Robert Nowak - "Żydzi w obronie Kościoła katolickiego" /Radio Maryja, 2007./

 25. ks. Waldemar Chrostowski, Stan dialogu katolicko-żydowskiego w perspektywie ogólnokoœcielnej i polskiej. („Biuletyn Prasowy KAI” 1998, nr 86, s. 15–26.)

 26. ks. Waldemar Chrostowski, "Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego". Wykład wygłoszony 5 marca 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.