Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 

Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Niektóre programy dialogiczne prowadzone w Polsce i na świecie: 2016 - 2017:


 • "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów" naprzemiennie - raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

 • "Relacje chrześcijańsko-żydowskie". 2016 - 2018: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie rozpoczął nabór na nowo otwarte studia podyplomowe 2016 - 2018

 • 2016-2017: Oxford Seminar in Advanced Jewish Studies. Jews, Liberalism, Anti-Semitism: The Dialectics of Inclusion (1780-1950). /more/

 • Dom Pamieci Żydów Górnośląskich - Cykle spotkań:

 • Oblicza dialogu - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
  "Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. "Oblicza Dialogu" to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
  Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego "Oblicza dialogu". Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno - wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu."
  Więcej:

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Polska Rada Chrześcijan i Żydów.
  • "Uwierzyć w Muzeum?" W Muzeum Polin rozmawiamy o sprawach ważnych na ziemi i w niebie. Spotkania z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" mają na celu omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory, czyli Pięcioksiągu, tzn. początkowych ksiąg Biblii, stanowiących podstawę judaizmu, a także chrześcijaństwa.
   Czytania biblijne są traktowane jako punkt wyjścia, inspiracja, niekoniecznie dosłownie, ale z szacunkiem dla tekstu i z przekonaniem, że mówią coś ważnego dla nas teraz. Podczas spotkań wykorzystywana będzie zarówno wiedza naukowa jak i doświadczenie życiowe".
   Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym będzie uczestniczył zaproszony gość - znawca omawianej problematyki.
   Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałki po południu

  • "Miedzy religiami". Wspólnie z Andrzejem Saramowiczem, Założycielem Polskiej Fundacjii Sufich im. Dżealaddina Rumiego, spotkania z cyklu "Miedzy religiami" - dyskusje na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

  • Spotkanie z judaizmem - warsztaty dla katechetów i uczniów.

 • The Elijah Interfaith Institute, Jerusalem:
 • Kraków, Środy Biblijne u Anny:

 • Mastercourse Interreligious Dialogue in Austria.
  New mastercourse (part-time) on "Interreligious Dialogue: Encounter of Jews, Christians and Muslims" (MA) at Danube University Krems near Vienna which will start in November: Interreligio¨ser Dialog Krems 2016-2018"

 • Fora ICCJ:
  "Shared Testament"
  Abrahamic Forum
  "12 Berlin Points"