Konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) Salzburg 2025 (Raport)

Nowy Zarząd na trzyletnią kadencję

Nowy Zarząd na trzyletnią kadencję

S. Katarzyna Kowalska, nds

W tym roku konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) miała miejsce w Salzburgu w Austrii. Spotkanie odbyło się w dniach 23-26 czerwca 2024 roku i było poświęcona tematyce świętości w nawiązaniu do tekstu z Księgi Wajikra/ Kapłańska 19, 2: „Świętymi bądźcie, bo Ja, Pan, wasz Bóg, jestem święty”.

Podczas otwarcia konferencji, trzeci rok z rzędu wręczono Nagrodę Seelisberg, której laureatem w 2025 roku został prof. Edward Kessler MBE, założyciel The Wolff Institute w Cambridge

2024-07-05-prof-ed-kessler.jpg

Nagroda Seelisberg – upamiętniająca przełomową konferencję w Seelisbergu w 1947 r. – przyznawana jest przez ICCJ wspólnie z Centrum Teologii Międzykulturowej i Religii Uniwersytetu w Salzbourgu osobistościom, które poprzez swoją działalność badawczą i dydaktyczną w znaczący sposób przyczyniają się do zbliżenia pomiędzy chrześcijanami i Żydami. Wkład Dr Kesslera w dialog międzyreligijny jest bardzo rozległy zarówno w środowisku akademickim, jak i w łączeniu ludzi z różnych środowisk w celu budowania nowych relacji i przyjaźni. Podczas wręczania nagrody prof. Kessler podzielił się swoimi przemyśleniami jak być świętymi w nie-świętych czasach.

Każdy dzień wypełniony był panelami i warsztatami, które poruszały różne aspekty dotyczące świętości. Panel otwierający konferencję poświęcony był zatem zjawisku świętości w społeczeństwie (post)sekularnym. Pozostałe panele dotykały różnych wymiarów świętości: etycznym, społecznym, politycznym, świętości miejsc, czasów i przedmiotów. Nie zabrakło także rozmów nt. niebezpieczeństw wynikających z manipulowania świętością, np. poprzez jej upolitycznianie czy radykalizację.

2024-07-07-ICCJ-Salzburg-Conference-2024-2.jpg(Jeden z paneli )

W tym roku pojawiły się znaczące zmiany. Niemalże w każdym panelu wzięli udział muzułmanie oraz obecna była znacząca grupa młodszego pokolenia naukowców i działaczy z zakresu dialogu międzyreligijnego. Było też bardzo ekumenicznie, i jeszcze wyraźniej zaznaczył się głos przedstawicieli Prawosławia. Jeden z warsztatów dotyczył właśnie dialogu żydowsko – prawosławnego. Piętnaście warsztatów zostało zaprojektowanych w sposób praktyczny i interaktywny, poświęcone one były m.in. dialogowi w obliczu obecnej wojny w Gazie/Izraelu, projektom zwalczania antysemityzmu i islamofobii, wspólnej żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskiej lekturze Pisma Świętego (metodzie Scriptural Reasoning), prezentacja karcianej gry planszowej o tematyce religii Abrahamowych, czy kampanii „Jewish and Christian: Closer then you think?!”, która niedługo będzie również dostępna w języku polskim.

2024-07-07-ICCJ-Salzburg-Conference-2024-3.jpg(Warsztaty nt. kampanii Jewish and Christian: Closer then you think?!)

Konflikt wojenny w Gazie i Izraelu pojawiał się w wielu sesjach, ale były również dedykowane ku temu momenty, takie jak program przygotowane przez Centrum Edukacji i Dialogu Rossing, w którym Palestynka Vivian Rabia i Izraelka Hana Bendkowsky podzieliły się swoimi doświadczeniami dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w Jerozolimie i Ramle w czasie tego trudnego okresu

2024-07-07-ICCJ-Salzburg-Conference-2024-4.jpg(Rossing Center panel, od lewej: Ophir Yarde, Hana Bendkowsky, Vivian Rabia)

Jak co roku, jedno południe było dedykowane poznawaniu regionu oraz jego aspektów międzyreligijnych, i w tym roku wybrano Bad Ischl, jedno z tegorocznych europejskich miast kultury, W ciągu pozostałych dni muzyka Mozarta wpleciona w program podkreślała kontekst miejsca w którym konferencja miała miejsce.

Konferencja zakończyła się Zgromadzeniem Ogólnym (AGM) przedstawicieli lokalny Rad Chrześcijan i Żydów, podczas którego został wybrany nowy zarząd na trzyletnią kadencję. Przewodniczącym Rady ICCJ został rabin David F. Sandmel (USA), zaś w skład weszli: s. Katarzyna Kowalska NDS (1-wsza wice-prezydent, Polska), Benjamin Kamine (2-gi wice-prezydent, USA), rabin Samuel J. Szteinhendler (członek, Argentyna), Ophir Yarden (członek, Izrael), Pavol Bargár (członek, Czechy), Anette Adelmann (sekretarka, Niemcy), Abi Pitum (skarbnik, Niemcy), Liliane Apotheker (była-prezydent, Francja)

2024-07-07-ICCJ-Salzburg-Conference-2024-5.jpgNowy Zarząd na trzyletnią kadencję

Następna międzynarodowa konferencja odbędzie się w 2026 w Stuttgarcie, gdyż podjęto decyzję, iż konferencje będą organizowane co dwa lata, natomiast mniejsze spotkania delegatów organizacji członkowskich będą odbywać się pomiędzy nimi. Co roku w lutym ICCJ będą oferowane konsultacje tematyczne. Następne więc lokalne spotkanie planowane jest w Melbourne w lutym 2025 r., oraz spotkanie delegatów rad członkowskich w Warszawie w czerwcu 2025 r.

Więcej do przeczytania (red.):

Pobierz załączniki

Konferencja Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) Salzburg 2025 (Raport) PDF