Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 


Honorowa nagroda im. ks. Romana IndrzejczykaHonorową nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka ustanowiła Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.

Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Pierwszym laureatem nagrody został ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.

Barbara Sułek - Kowalska, sekretarz redakcji tygodnika "Idziemy", jedna z założycielek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów wyjaśnia, o co chodzi w dialogu chrześcijańsko - żydowskim i przybliża postać ks. Romana Indrzejczyka. (Salve TV)

Kalendarium:

 • 27 XII 2018. Ks. Andrzej Żuraw uhonorowany nagrodą im. ks. Indrzejczyka przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Proboszcza greckokatolickiej parafii pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy doceniono za wkład w dialog i pojednanie chrześcijańsko-żydowskie. /KAI 28 XII 2018./


 • 21 I 2018. Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za rok 2017. dla ks. Michała Jabłońskiego.

  11:30 - 12:30, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Warszawa, Al. Solidarności 74. /Laboratorium Więzi/


 • 10 I 2017. Laureatem Nagrody za rok 2016. został ks. Jerzy Stranz z Poznania. (Laudacja:)

  Wręczenie Nagrody w Poznaniu 10 stycznia 2017. w siedzibie gminy żydowskiej poznańskiej.
  "Ksiądz Jerzy Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa Księgarni Świętego Wojciecha, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist, które jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym (...) od wielu lat organizuje obchody Dnia Judaizmu w diecezji poznańskiej, które z biegiem czasu przekształciły się w wielodniowe, a nawet kilkutygodniowe festiwale, bogate w spotkania, debaty, koncerty i wystawy."

 • 6 III 2016. Uroczyste wręczenie Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka, przyznawanej chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej, która w tym roku została przyznana księdzu Henrykowi Paprockiemu z Kościoła prawosławnego.

  Cerkiew przy ul. Lelechowskiej 5 (blisko Pl. Narutowicza). Początek nabożeństwa – godz. 10.00, a uroczystości 11.30.
  "Ksiądz Henryk Paprocki od wielu lat współuczestniczy w cyklu programów telewizyjnych, m. in. Szma Israel, w których wraz z rabinem Symchą Kellerem czy naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem prowadzi bardzo owocny, żywy i otwarty dialog chrześcijańsko-żydowski, tworząc wzorzec dla poszukujących porozumienia w duchu wzajemnego szacunku i uznania odrębności."

 • 26.I.2015 Kielce: Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka dla ks. Janusza Daszuty, pastora kieleckiej parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego zwieńczeniem tygodniowych modlitw ekumenicznych. Relacja fotograficzna. Relacja filmowa.

 • 20.01.2014, Sieradz, wręczenie księdzu Marianowi Bronikowskiemu nagrody im. księdza Romana Indrzejczyka, godz. 10.00, Centrum Kultury: Słowo o ks. Indrzejczyku - ks. Grzegorz Michalczyk. Laudacja - Bogdan Białek. Wręczenie nagrody - Marta Titaniec, Ewa Trafna. Występ Chóru Szir-Awiw z Warszawy. Relacja: Tegoroczny laureat Nagrody* im. Ks. Romana Indrzejczyka ks. Marian Bronikowski z Sieradza od wielu lat, jako jeden z nielicznych proboszczów polskich organizuje uroczyste obchody Dnia Judaizmu, stale współpracuje ze społecznością żydowską, zwłaszcza łódzką, organizując spotkania, wystawy, koncerty. Chcemy wyrazić Mu nie tylko naszą wdzięczność, ale także wskazać na niego jako wzór do naśladowania dla polskich proboszczów, którzy często wymawiają się od aktywności na polu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego powołując się na "brak Żydów" na terenie ich działania lub brak zainteresowania kurii biskupiej. Ks. Bronikowskiemu nie tylko to nie przeszkadza, ale udało mu się właśnie kurię i biskupa miejsca w swoje aktywności zaangażować. Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, przełożony ks. Bronikowskiego przyjął naszą decyzję z radością i wziął osobisty udział w uroczystości wręczenia Nagrody.

 • W niedzielę 8 stycznia 2012 po raz pierwszy została przyznana nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka. Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady. Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Pierwszym laureatem nagrody został ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.
  Radio Rzeszów - relacja