Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:


 1. "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./

 2. Patriarcha Bartłomiej I: W sprawie Judaizmu. Lud świadectwa. Olivier Clement, ...Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum. Warszawa 1998, Przekład: Janina Dembska, Maria Żurowska s. 198 - 206

 3. John T. Pawlikowski, OSM: Moving the Christian-Jewish Dialogue to a New Level: Can it Happen? Catholic Theological Union Delivered at the Stadt Heidelberg-ICCJ Agreement, Heidelberg, Germany, March 2008 Studies in Christian-Jewish Relations Volume 3 (2008): CP1-12

 4. Ks Grzegorz Michalczyk: "Rodzinna więź. Kościół katolicki o Żydach i judaizmie". Laboratorium "Więzi", projekt edukacyjny "Korzenie". "Znaczna część duchowego dziedzictwa chrześcijan i Żydów jest wspólna. Mamy te same korzenie, ale często wzajemnie się nie znamy."

 5. Janusz Poniewierski, Zgłębiając tajemnicę Kościoła, ZNAK, marzec 2015, nr 718.
  "Czym jest nowa katolicka teologia judaizmu? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, czytając soborową deklarację Nostra aetate i analizując konsekwencje, jakie jej treść niesie dla teologii i naszego stosunku do Żydów i judaizmu."

 6. John Connelly From Enemy to Brother The Revolution in Catholic Teaching on the Jews, 1933–1965

 7. ks. Grzegorz Ignatowski, Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30

 8. Chrétiens et Juifs Document de travail de l'E.K.D. (Église évangélique en Allemagne, 24 mai 1975)

 9. Léon Bloy, Le Salut par les Juifs, Joseph Victorion et Cie, 1906 (pp. iii-165).

 10. RACIALIZING JEWISH DIFFERENCE: WILHELM BOUSSET, THE HISTORY OF RELIGION(S) AND THE DISCOURSE OF CHRISTIAN ORIGINS By: Diane M. Segroves


Więcej: "Kontrowersje wokół dialogu".