Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Materiały edukacyjne i projekty edukacyjne
prowadzone przez różne organizacje w Polsce i na świecie

Materiały edukacyjne

 1. "Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach" Publikacja Rady.

 2. Polska Rada Chrześcijan i Żydów - kim jesteśmy.

 3. Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Niedziela Warszawska" [dodatek do tygodn. "Niedziela"] 23 I 2000. — Rozmawia Lidia Molak

 4. Marek Nowak OP - "Holokaust i duchowe towarzyszenie polskich księży katolickich". Referat wygłoszony w trakcie II Kolokwium "Żydzi i Chrześcijanie w Dialogu", Sztokholm 8-10 marca 2000

 5. A Time for Recommitment: An Educational Guide - przewodnik edukacyjny ICCJ: po tzw. "Dwunastu punktach berlińskich", dokumencie "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami" podpisanym w lipcu 2009 w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów.
  Więcej: "Twelve Berlin Points Forum"

 6. Pomoce edukacyjne CCJR.

 7. Jewish/non-Jewish Relations - Between Exclusion and Embrace.
  An innovative online teaching resource with challenging and interesting primary sources that will be very useful to anybody studying the relations between Jews and non-Jews.
  The project was funded by a grant from the Spalding Trust, by a Knowledge Transfer Grant from Canterbury Christ Church University and supported by the University of Edinburgh.

 8. Pytania przewodnie dotyczące struktury Studium Leuenberskiego pt: "Kościół I Izrael"

 9. Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nastra aetate nr 4. (1.XII.1974) Komisja Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, tekst polski w: "Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawia II 11965-1989", Warszawa 1990, s. 37-38.

 10. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Dokument Stolicy Apostolskiej (1985). Notes on the Correct Way to Present the Jews and Judaism in Preaching and Catechesis of the Roman Catholic Church COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS. Vatican City 1985

 11. Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology. 17th International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City, May 4, 2001

 12. Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej

 13. Robert Szuchta i Piotr Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Ośrodek Rozwoju Edukacji

 14. Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Marta Witkowska, Anna Stefaniak, Michał Bilewicz. Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Psychologia Wychowawcza, NR 5/2014.
  "Nauczanie o Holokauście jest często traktowane jako potencjalny sposób kształtowania postaw młodzieży poprzez przekazywanie wiedzy. W wielu krajach - a po transformacji ustrojowej również w Polsce - lekcje o Holokauście stały się pełnoprawną częścią nauczania historii w szkołach. Mimo że bardzo rzadko prowadzi się ewaluację tego obszaru edukacji, nieliczne badania testujące efektywność nauczania o Zagładzie w polskiej szkole pokazują, że nie osiąga ono pożądanych rezultatów ani w zakresie przekazywania wiedzy, ani kształtowania postaw."

 15. Materiały liturgiczne i homiletyczne dla chrześcijan na Dzień Pamięci o Holokauście 2018 przygotowane wspólnie przez Radę Chrześcijani i Żydów oraz Kościoły Wielkiej Brytanii i Irlandii. The Power of Words

 16. Wskazówki dotyczące przygotowania obchodów Dni Pamici o Holokauście opracowane dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Ich celem jest przedstawienie propozycji dotyczących planowania dorocznych obchodów Dnia Pamici o Holokauście. (2006.)

Projekty edukacyjne w Polsce i na świecie

 1. Projekty edukacyjne Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach:

 2. Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie: projekty edukacyjne i oferta edukacyjna.

 3. Fundacja Mifgash po hebrajsku spotkanie "i od tego właśnie kilka lat temu wszystko się zaczęło."

 4. Projekty edukacyjne Muzeum POLIN:

 5. 7 X 2018. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego - "ABC judaizmu" to organizowane przez studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski.

  Biskup Rafał Markowski i Rabin Michael Schudrich o wartości poznawania judaizmu (filmy promujące program "Korzenie" przygotowany przez miesięcznik Wieź)

 6. 27-28 X 2018. Instytut Badań Literackich PAN. 3. edycja Podyplomowych Studiów Polsko-Żydowskich trwa.
  Dokumenty można składać do 13 X 2018.

 7. 5-16 VIII 2018. Memory and the Religious Life - Elijah's Summer School. Beit Yosef, (Dormition Abbey), Mt Zion, Jerusalem.

  "Memory plays a key part in the religious life and in the creation of religious identity but the meaning of "memory" is different in each of the six religious traditions we will examine. By analysing the similarities and differences in the way that memory is understood and used, we will come to appreciate its significance as well as the challenges that come from conflicting memories.
  Painful memories can impede our relationships. Conflicting memories are often the source of ongoing disagreement between religious communities.We will look for ways of healing memory and finding common ground to move forward despite our differences, indeed, honouring each other's sacred memories."

 8. Forum Dialogu - Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.
  Mapa Działań Forum Dialogu

 9. " Oblicza Dialogu : Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju".
   "Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowania działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu międzyreligijnego zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, twórczo rozwijanego przez Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka. Ojciec Święty Jan Paweł II prowadził dialog ekumeniczny, dialog z religiami niechrześcijańskimi (judaizm, islam) oraz szeroko pojęty dialog z całym światem współczesnym. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie."
   Więcej

 10. Podyplomowe studia polsko-żydowskie Więcej:

 11. ŻIH: 1-3 XII 2017. Nowa odsłona seminarium Akademii Zimowej Żydowskiego Instytutu Historycznego "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu". Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji.Zapisy do 6 x 2017.

 12. ŻIH - portal edukacyjny DELET (hebr. "DRZWI")

 13. Pacific Lutheran University. Forum - Powell-Heller Conference for Holocaust Education.

 14. YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku - The Edward Blank YIVO Vilna Collections Project is a 7-year international project to preserve, digitize, and virtually reunite YIVO’s prewar library and archival collections located in New York City and Vilnius, Lithuania, through a dedicated web portal. The project will also digitally reconstruct the historic, private Strashun Library of Vilna, one of the great prewar libraries of Europe.
  The Guide to the YIVO Archives.

 15. United States Holocaust Memorial Museum

 16. Laboratorium "Więzi" - rojekt edukacyjny KORZENIE skierowany do księży, seminarzystów i katechetów, pogłębiający wiedzę o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego o Żydach i Judaizmie. Więcej:

 17. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. 15 X 2017. "ABC judaizmu dla chrześcijan" to trwające jeden rok (dwa semestry) studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o chrześcijanach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski. Kielce.

 18. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego: Philip Zimbardo - Projekt bohaterskiej wyobraźni. "Okoliczności mogą zmusić każdego do bycia naocznym świadkiem zła, ale mogą jednocześnie obudzić w nas wewnętrznego bohatera. Zeno Franco i Philip Zimbardo pokazują, jak wszyscy jesteśmy zdolni do codziennego heroizmu."
  Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce - Kolejny cykl warsztatów antydyskryminacyjnych dla nauczycieli.

   "Rzeczywistość szkolnych korytarzy to wyzwiska: "Ty dałnie!", "Ty pedale!", "Ty Żydzie!". Jak łatwo przejść od tych pełnych nienawiści słów do zamienienia czyjegoś życia w codzienny koszmar. Przemoc rówieśnicza jest zmorą naszych szkół. Najczęściej dokonywana w obecności świadków, którzy udają, że jej nie widzą albo przyłączają się do dręczycieli. Nic nowego. Podczas pogromu w Kielcach i tysięcy innych aktów przemocy było mnóstwo widzów. Groźny tłum, który dodaje siły sprawcom i odbiera nadzieję ofiarom.""

   "A gdyby tak pozwolić każdemu z uczniów odkryć w sobie bohatera, który może swoją postawą odmienić los krzywdzonych kolegów? W taki właśnie sposób pracują trenerzy i trenerki Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, stworzonego przez prof. Philipa Zimbardo, jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych. Program ten z powodzeniem realizowany jest w Stanach Zjednoczonych, a od niedawna także w Polsce. Nasze Stowarzyszenie jest w tej chwili jedynym ośrodkiem w kraju realizującym moduł projektu pt. "Odwrócenie uprzedzeń i dyskryminacji"".

 19. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zostało założone w 2009 roku przez osoby zajmujące się edukacją antydyskryminacyjną. Towarzystwo skupia kilkadziesiąt osób, które specjalizują się w tej dziedzinie - są to m.in. trenerzy/ trenerki antydyskryminacyjni/ antydyskryminacyjne, twórcy/twórczynie projektów na rzecz równości i różnorodności, członkowie/członkinie organizacji wspierających grupy narażone na dyskryminację.

 20. Ośrodek Rozwuju Edukacji: Robert Szuchta i Piotr Trojański "Jak uczyć o Holokauście" - Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. / Ośrodek Rozwuju Edukacji/

 21. Muzeum Historii Polski: "Jan Karski, próba odtworzenia biografii", "Postawy Polaków wobec Żydów podczas II Wojny Światowej" - propozycje rozwiązań dydaktycznych. (Muzeum Historii Polski)

 22. Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego: "Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście" - materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
  Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego.

 23. Yad Vashem's: International School for Holocaust Studies (ISHS). Education & E-Learning

 24. Centrum Inicjatyw UNESCO: "Obojętność boli" - program edukacyjny. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych wśśród Narodów Świata - Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z partnerami z Polski.

 25. Powstanie w Getcie Warszawskim. Film edukacyjny.

 26. JESZIWA PARDES - Akademia Judaizmu. Wykłady rabina Sachy Pecarica.

 27. Sugia: A new media platform on contemporary issues, using active discourse, harnessing the collective wisdom of Jews and non-Jews around the world.
  JEWISH EDUCATIONAL LEADERS ABOUT SUGIA.
  Children Leaving Their Ageing Parents:
  White Lies:
 

Projekty edukacyjne Muzeum POLIN: 1. 14 X - 3 XII 2018. POLIN: Rok 2018 został ustanowiony Rokiem Ireny Sendlerowej. Włączając się w jego obchody, zapraszamy do udziału w kursie edukacyjnym "Pomoc Żydom w czasie drugiej wojny światowej - historie, konteksty, pytania".

 2. 4 VII i 12 X 2018. POLIN i stowarzyszenie ŻIH Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży (PIYE) jest najstarszym programem edukacyjnym Muzeum POLIN i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Adresujemy go do młodych Polaków i Izraelczyków.

   Do udziału w tegorocznej edycji zapraszamy młode osoby (między 20 a 35 rokiem życia), które są edukatorami, studentami, aktywistami zainteresowanymi tematem międzykulturowości, historii relacji polsko-żydowskich czy dialogu polsko-żydowskiego i które działają w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kultury czy edukacji. Do udziału zachęcamy także osoby, które mają pomysły i chcą rozpocząć działania, którymi przyczynią się do dialogu, aktywizacji, zmiany postaw. - Muzeum POLIN i stowarzyszenie ŻIH
   . Zgłoszenia przyjmujemy do 22 kwietnia. Formularz : Regulamin rekrutacji:

 3. 20 VIII - 2 IX 2018. POLIN Meeting Point 2018 Recruitment is starting for the IV edition of POLIN Meeting Point summer school for university students from Israel, Germany, Poland and Ukraine.

   This year's edition of the summer school will be held from 20 August - 2 September at the POLIN Museum of the History of Polish Jews, in Warsaw. It will be on the subject of 1968, which was recorded in history as a year of civil disobedience, the beginning of a cultural and moral revolution. 50 years after these events, we would like to invite the participants of the POLIN Meeting Point summer school to discuss the meaning of 1968 for European countries (on both sides of the Iron Curtain) and Israel. We are accepting applications until 9 May, 2018.
   More: POLIN education.

 4. 30 III 2018. POLIN: Nabór na Interdyscyplinarne Warsztaty Naukowe GEOP 2019 w Muzeum POLIN
   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w czwartej edycji programu interdyscyplinarnych warsztatów naukowych, odbywających się w Muzeum POLIN, realizowanych w ramach Global Education Outreach Program. Zachęcamy do zgłaszania propozycji trzydniowych warsztatów, związanych tematycznie z historią i kulturą Żydów polskich, w tym uwzględniających nowe perspektywy na zagadnienia dziedzictwa i pamięci kulturowej oraz muzealnictwa. Wysoko ocenione zostaną projekty porównawcze i interdyscyplinarne.


 5. POLIN - edukacja:

 6. Kampania społeczna "Inna historia, taki sam hejt".
   Kampania społeczna "Inna historia, taki sam hejt". Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że zjawisko mowy nienawiści i hejtu antysemickiego jest problemem - i to nie tylko w Internecie. Inspiracją do jej przygotowania jest wystawa czasowa i program edukacyjno-kulturalny "Obcy w domu. Wokół Marca '68".

   W sieci masowo spotykamy się z hejtem. Wciąż wiele osób myśli kategoriami rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu, szowinizmu – i te myśli werbalizuje w postaci nienawistnych słów i komentarzy. Trzeba zdecydowanie przeciwstawiać się takim postawom, a do tego zachęcić ma kampania "Inna historia, taki sam hejt".

   Akcja pokazuje, że pogardliwe treści publikowane w internecie i mediach na masową skalę nie są marginalnym zjawiskiem. Należy na nie reagować, nie można pozostać obojętnym. Hejt i cyberprzemoc to zagrożenia w sieci, z którymi obecnie jako społeczeństwo musimy się mierzyć. Kwestia dyskryminacji może dotknąć każdego z nas.

   Kampania społeczna jest częścią szerokiego programu "Obcy w domu. Wokół marca '68", którego centralnym punktem jest wystawa czasowa w Muzeum POLIN.


 7. Wirtualny Sztetl - portal Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to jedyny na świecie projekt, którego celem jest opisanie wszystkich społeczności żydowskich, jakie żyły w wielokrotnie zmieniających się w historii granicach Rzeczypospolitej. Było ich około 3 tysiące, zróżnicowane tak bardzo, jak odmienne były losy rozmaitych części ogromnego terytorium, obejmującego dzisiaj Polskę, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Estonię, Łotwę, Mołdawię i Rosję.

 8. POLIN: Cykl edukacyjny - omówienie legendy o krwi - legendy dotyczące Żydów, które powstały w średniowiecznej Europie i które funkcjonują nawet na początku XXI w. Przy okazji wystawy "Krew. Łączy i dzieli" chcemy się im przyjrzeć i symbolicznie obalić poprzez stworzenie animacji poklatkowych. Warszawa, muzeum POLIN.

 9. POLIN: 22,27 XI; 13,18 X 2017.; 22,24,29 I 2018. Cykl spotkań i warsztatów wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej. Do wspólnych rozmów zapraszają Agata Rakowiecka z JCC Warszawa oraz rabinka Małgorzata Kordowicz z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Muzeum POLIN i Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa.

 10. POLIN: Oprowadzania dla nauczycieli po wystawie czasowej "Obcy w domu. Wokół Marca '68" 16:00-18:00.
   Specjalne, dedykowane nauczycielom oprowadzania po wystawie czasowej "Obcy w domu. Wokół Marca '68". Wystawa ma bardzo duży potencjał edukacyjny, który zaprezentujemy w czasie dwóch spacerów z przewodnikami. To nauczyciele kształtują myślenie i postawy uczniów. Mamy nadzieję, że nasza wystawa będzie dla Państwa dodatkowym narzędziem w pracy z młodzieżą i inspiracją jak przekazać młodemu pokoleniu wiedzę o Marcu '68 oraz współczesnej historii Polski.


 11. POLIN: Dyskusje "Obcy w domu. Wokół Marca '68" 18;00, Muzeum POLIN, wstęp wolny
  Cykl comiesięcznych spotkań z udziałem m.in. świadków historii, badaczy kultury, socjologów, medioznawców, poświęcony najważniejszym problemom związanym z żydowskim doświadczeniem Marca'68. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone mowie nienawiści i propagandzie w mediach.

  Dyskusja jest realizowana dzięki wsparciu nowojorskiej organizacji Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE).

 12. POLIN: SPACER "Dworzec Gdański Obcy w domu. Wokól Marca '68" 24 marca, godz. 12.00. Dworzec Gdański kojarzy się dzisiaj z wyjazdami Polaków pochodzenia żydowskiego, będącymi konsekwencją antysemickiej nagonki Marca '68 roku. Spacer po Dworcu Gdańskim ma posłużyć przypomnieniu historii tego miejsca.
  Więcej:

 13. POLIN: SPACER dla indywidualnych zwiedzających po wystawie "Obcy w domu. Wokół Marca '68" 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 29 lipca, 26 sierpnia. Comiesięczne spacery z przewodnikiem, obejmujące wystawę czasową oraz końcową część wystawy stałej Muzeum POLIN poświęconą okresowi PRL. Miło nam będzie gościć w Muzeum zarówno osoby, które tamten czas pamiętają, jak i tych, którzy znają go tylko z opowieści.
  Więcej:

 14. POLIN: WARSZTATY DLA SZKÓŁ na wystawie "Obcy w domu. Wokół Marca '68" poniedziałki, środy, czwartki, piątki godz. 10:15-11:45 lub 13:00-14:30, cena: 120 zł, rezerwacja: rezerwacje@polin.pl Dworzec Gdański kojarzy się dzisiaj z wyjazdami Polaków pochodzenia żydowskiego, będącymi konsekwencją antysemickiej nagonki Marca ’68 roku. Spacer po Dworcu Gdańskim ma posłużyć przypomnieniu historii tego miejsca.
  Więcej:

 15. POLIN: OPROWADZANIE z przewodnikiem po wystawie "Obcy w domu. Wokół Marca '68" rezerwacja: grupy@polin.pl Zapraszamy na oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie "Obcy w domu. Wokół Marca '68", w czasie którego opowiemy o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń Marca ’68.
  Więcej:

 16. Polin: Materiały edukacyjnye przygotowane w ramach akcji Żonkile, które pozwolą przygotować własny program obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w szkołach, bibliotekach lub instytucjach kultury.

 17. POLIN: Mobilne muzeum - edukacyjny projekt warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Również w Nowym Sączu.