Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 


Teksty dialogu

 1. Tezy z Seelisbergu z 1947 r. "The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa."

 2. Nostra aetate - Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 28 października roku 1965

 3. Jan Paweł II: Modlitwa w intencji narodu żydowskiego

 4. Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach - Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
  Copyright by PRChiŻ Warszawa 1995, 1997, 1998. ISBN 83-904394-09

 5. Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej

 6. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Dokument Stolicy Apostolskiej (1985).

 7. Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999

 8. Patriarcha Bartłomiej I: W sprawie Judaizmu. Lud świadectwa. Olivier Clement, ...Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum. Warszawa 1998, Przekład: Janina Dembska, Maria Żurowska s. 198 - 206

 9. Dabru emet - mówcie prawdę! Żydowskie oświadczenie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszone w USA przez ponad 120 uczonych, rabinów i nauczycieli żydowskich, 10 września 2000 r.)

 10. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej Przedmowa: Józef kardynał Ratzinger (Polski przekład: Instytut Teologii Biblijnej Verbum Kielce 2002 ISBN: 83-915855-3-0). "Bez Starego Testamentu Nowy Testament byłby księgą nie do rozszyfrowania, rośliną pozbawioną korzeni i skazaną na uschnięcie." "Dla chrześcijan podstawą wiary nie jest tylko sama śmierć Jezusa Chrystusa, ale fakt zgodności tego wszystkiego, co wydarzyło się w Jego życiu, z Biblią narodu żydowskiego." Opublikowany 19 listopada 2001 roku w Watykanie dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (PKB) na temat relacji Biblii chrześcijańskiej do Świętych Pism narodu żydowskiego.

 11. Z Karty Ekumenicznej - wytycznych dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie, podpisanej przez przewodniczących Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i Rady Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE), polecanej jako tekst podstawowy dla wszystkich Kościołów i Konferencji Biskupów Europy, aby ją przyjęły i dostosowały do szczególnego kontekstu każdej z nich; podpisanej w kontekście Europejskiego Spotkania Ekumenicznego, które odbyło się w pierwszą niedzielę po wspólnej Wielkanocy roku 2001.

 12. Święty obowiązek Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - chrześcijańska odpowiedź na żydowskie oświadczenie "Dabru emet" (1 września 2002 roku)

 13. "Czas odnowionego zobowiązania - budowanie nowych relacji miedzy Żydami i chrześcijanami". Dialog chrześcijansko - żydowski 70 lat po wojnie i Szoa. Dokument (wersja polska) podpisany w Berlinie przez przedstawicieli Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) z 22 krajów.

 14. 26.11.2013. Papież Franciszek - Adhortacja apostolska "Evangelii Gaudium", pkt 247, 248, 249 - "Relacje z judaizmem".

 15. VII.2015. Celebrating and Deepening the New Christian-Jewish Relationship. A Statement from the International Council of Christians and Jews for the Golden Jubilee of the Second Vatican Council Declaration, Nostra Aetate 2015 ICCJ Annual Conference in Rome June 28 - July 1, 2015

 16. 3.XII.2015 Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa:
  "To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians" - "Pełnić wolę naszego Ojca w niebie: ku współpracy między Żydami a chrześcijanami"

 17. 10.XII.2015 Watykan. Dokument "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom"


Bibliografia /Czytelni Serwisu Internetowej Liturgii Godzin/

Jubileusz: 50-lecie deklaracji soborowej "Nostra aetate". Więcej - Newsletter PRChiZ.