Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialogOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
> PRChiZ Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 
 
 
"Nie przychodzę, żeby zatracać" (Oz 11,9).
XXII Dzień Judaizmu
w Kościele katolickim w Polsce
centralne obchody w Łodzi
17 I 2019.
Obchody XXII Dna Judaizmu w innych miastach Polski:
   

  Apel biskupów o upamiętnienie Żydów /XVIII Dzień Judaizmu 2015./

  Z okazji Dnia Judaizmu episkopat prosi wiernych o pamięć o Żydach

  Polska przez niemal 1000 lat była ziemią gościnną dla Żydów, usuwanych z wielu krajów europejskich. Mogli oni tu znaleźć nie tylko azyl i opiekę władzy królewskiej, ale i warunki do praktykowania własnej religii, rozwijania kultury, nauki i obyczajów. Historia Żydów polskich jest nieodłączną częścią dziedzictwa Rzeczypospolitej, która była wspólnym domem dla przedstawicieli różnych wyznań, religii i narodów. Przez wiele stuleci poprzedzających Szoa (Zagładę) jej tereny były najważniejszym ośrodkiem życia Żydów na świecie, jak i dynamicznym ośrodkiem żydowskiej twórczości duchowej i teologicznej. Tworzyli tu znamienite dzieła, a judaizm rozwijał się w sposób wolny. Istotnym elementem pejzażu polskich miast - obok katedr, uniwersytetów i klasztorów - były synagogi, szkoły, sklepy i cmentarze żydowskie. W polskim wojsku posługę duszpasterską pełnili także rabini. Wielu Żydów - obywateli Rzeczypospolitej oddało życie w obronie wspólnej ojczyzny. Współistnienie Polaków i Żydów nie zawsze było łatwe, bywało naznaczone nieufnością, oskarżeniami i konfliktami, ale tworzyło niepowtarzalną kulturę i duchowy klimat tej części Europy.

  Tragiczne wydarzenia historii sprawiły, że przestrzeń żydowska w Polsce niemal już nie istnieje. Mimo, że uległa Zagładzie podczas II wojny światowej, to jest ważnym składnikiem i żydowskiej i polskiej pamięci. Ta wspólna pamięć niechaj będzie wezwaniem do troski o zapomniane ślady polsko-żydowskiej przeszłości. Niech ich upamiętnienie stanie się pokłosiem tegorocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Tym bardziej, że jego obchody rozpoczęła wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów, dzieci jednego Boga, w miejscu największej zagłady Żydów w historii, na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.

  Często nie zdajemy sobie już sprawy, że w bliskiej okolicy, na sąsiednich ulicach przez wieki mieszkali, pracowali i tworzyli Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, sąsiedzi i współobywatele. Dobrze oddaje to otwarta niedawno stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polski. Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o nich i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.

  Apelujemy do kapłanów o wyjście z inicjatywą upamiętnienia społeczności żydowskiej w tych miejscowościach, gdzie ona zamieszkiwała, a do wiernych i władz lokalnych o pomoc w tym dziele. Nie wzruszajmy obojętnie ramionami mówiąc: "To nie nasza sprawa". Jest to obowiązek sumienia! Być może dawna synagoga, cmentarz żydowski czy mogiły ofiar Holokaustu nie poszły całkiem w niepamięć i da się coś zrobić na rzecz ich odnowy. Nie pozwólmy zniknąć z powierzchni ziemi tym znakom życia i wiary. A może da się ustalić nazwiska naszych dawnych żydowskich współobywateli? A jeśli materialnych śladów już nie ma, to znakiem pamięci niechaj będzie tablica czy pomnik, informujący o żyjącej tu wspólnocie żydowskiej. Będzie to także istotny gest wobec współczesnej społeczności żydowskiej, która choć niewielka, to w Polsce dynamicznie się rozwija jako część pluralistycznego społeczeństwa.

  Odważmy się podjąć tę szlachetną inicjatywę, a pomocą niech będzie hasło tegorocznego XVIII Dnia Judaizmu: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" (Ps 34,5). Podejmijmy ją w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II i kolejnych papieży wraz ze świętym Janem Pawłem II, który od początku swego pontyfikatu wskazywał na wzajemną modlitwę i wzajemną troskę chrześcijan i Żydów jako na właściwe sposoby odbudowywania zapomnianego braterstwa.  Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski

  Warszawa,15 stycznia 2015 roku

ABC Dnia Judaizmu

Bp Mieczysław Cisło: "Dni Judaizmu mają tylko dać instytucjonalną formę polsko-żydowskim kontaktom, które rozwijamy przez cały czas."

Ks. Janusz Daszuta (metodysta), Ewa Jóźwiak (ewangeliczka reformowana) i ks. Henryk Paprocki (prawosławny) - komentarz przedstawicieli trzech wyznań: dla "Jednoty" - pisma religijno-społecznego poświęconego polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii:

Priere de clôture du Dies Judaicus solennisé dans une célébration oecuménique a Geneve, le 24 février 2014.

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim.

Day of Judaism in the Churches of Europe, 2009.

Spór o Dzień Judaizmu

Bibliografia /brewiarz.pl/
Materiały uzupełniające:Centralne obchody Dna Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w kolejnych latach:

I - Warszawa 1998.

II - Wrocław 1999.

III - Kraków 2000.

IV - Łódź 2001.

V - Lublin 2002

VI - Białystok 2003.

VII - Poznań 2004

VIII - Katowice 2005

IX - Kielce 2006.

X - Gdańsk 2007

XI - Kraków 2008

XII - Warszawa 2009

XIII - Tarnów 2010

XIV - Przemyśl 2011

XV - Rzeszów 2012

XVI - Opole 2013 oraz w:
XVII - Sandomierz 2014 oraz w:
XVIII - Diecezja bielsko-żywiecka 2015

XIX - Toruń 2016

XX - Kielce 2017

XXI - Warszawa 2018
 
strona główna PRChiŻ