Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu

Przykłady:

Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"

Wychodząc z Muzeum POLIN

Sprawa aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu. Okoliczności, kontekst oraz informacje uzupełniające

 1. List Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do abp dr hab. Stanisława Budzika metropolity lubelskiego i ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu, 13.11.2018.

 2. Oświadczenie archidiecezji lubelskiej i KUL w sprawie ks. prof. Tadeusza Guza. Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. /KAI/ . 16.11.2018.

 3. 20 listopada 2018 r. rektor KUL przekazał sprawę prof. Annie Haładyj, rzecznik dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich KUL.

Ks. prof dr hab. Tadeusz Guz reaguje

 1. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz - List otwarty do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów . 18 XI 2018.

 2. Ks. Tadeusz Guz krytykuje na łamach „Naszego Dziennika” . Rzeczników Archidiecezji Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Adama Jaszcza i Lidię Jaskułę za „profesjonalną niekompetencję” - "Obowiązek poszukiwania, głoszenia i obrony prawdy" - Z ks. prof. Tadeuszem Guzem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozmawiają Ewa Nowina Konopka, redaktor naczelny „Naszego Dziennika”, i ks. infułat dr Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. /Nasz Dziennik 2 grudnia 2018./

W odpowiedzi:

 1. Niedopuszczalne jest prawdziwie niedopuszczalne. Istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu - Polska Rada Chrześcijan i Żydów wyjaśnia, dlaczego nie podejmie "debaty naukowej" z ks. Tadeuszem Guzem. / Więź / oraz PDF.

 2. Ks. Jaszcz odpowiada na krytykę ks. Tadeusza Guza w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej : „Pouczanie rzeczników, co i jak mają mówić w jego sprawie, jest wchodzeniem w nieswoje kompetencje i brakiem refleksji na temat słów skierowanych za pośrednictwem rzeczników m.in. przez własnego biskupa” – odpowiadał mu.
  I dodał: „Mam też nadzieję, że ksiądz profesor nie oskarża nas o to, że prowadzimy z nim jakąś mroczną walkę, stając po stronie bliżej nieokreślonych, nieczystych sił. Zapewniam, że rzecznicy KUL i archidiecezji ani też przełożeni ks. prof. Guza nie biorą udziału w żadnych walkach. Razem z Polską Radą Chrześcijan i Żydów stanęliśmy w obronie ludzi ranionych krzywdzącymi wypowiedziami”. /rozmawiał Marcin Przeciszewski, Lublin, 5 XII 2018. KAI/

Ks. Guz straszy (pozwem) Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Rada reaguje (podane do wiadomości 5.12.2020 /Więź/)

KUL umarza postępowanie w sprawie wypowiedzi ks. Guza o mordach rytualnych (październik 2020)

Z innych wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza oraz komentarzy na ten temat:
 1. "Ksiądz profesor z KUL opowiada o związkach Żydów z Hitlerem i mordach rytualnych" /Wojciech Czuchnowski GW i Otwarta Rzeczpospolita:/

 2. Ks. prof. Tadeusz Guz - "Gdzie byłeś Izraelu? Kto finansował Hitlera?"

 3. Sympozjum w Centrum Religijno-Kulturowym przy klasztorze Ojców Bernardynów w Rzeszowie W obronie ks. prof. Tadeusza Guza: Stanisław Michalkiewicz: "Polacy będą tresowani, żeby ćwierkać pod klucz żydowskich środowisk" /Najwyzszy Czas 23 XI 2018./ . 14.10.2018.

Lektura uzupełniająca:
Kontekst:
 1. "Wrocław - prokuratura broni podpalacza kukły Żyda i byłego księdza antysemitę" /wrocław.wyborcza.pl/.

 2. Tomasz Dostatni OP

 3. Abp Grzegorz Ryś w Dniu Judaizmu: "Antysemityzm jest grzechem"

Legendy krwi, mit mordu rytualnego

 1. Oni mordują nasze dzieci! Mit mordu rytualnego w powojennej Polsce Marcin Zaremba, "Więź"

 2. Bp Teodor Kubina do ogółu społeczeństwa po pogromie kieleckim:

Wszelkie twierdzenia o istnieniu mordów rytualnych są kłamstwem. Nikt ze społeczności chrześcijańskiej ani w Kielcach, ani gdzie indziej w Polsce nie został skrzywdzony przez Żydów dla celów religijnych i rytualnych. Nie jest nam znany ani jeden wypadek porwania dziecka chrześcijańskiego przez Żydów. Wszystkie szerzone w tej materii wiadomości i wersje są wymysłem świadomym zbrodniarzy lub nieświadomym - ludzi obałamuconych i zmierzają do wywołania zbrodni.

Zbrodniarze i obałamuceni zasługują na sąd sprawiedliwy albo wyrozumiałą litość, nigdy zaś na to, ażeby znaleźli posłuch u społeczeństwa.

Dlatego też apelujemy do wszystkich bez wyjątku obywateli miasta Częstochowy i województwa kieleckiego, do ludzi dobrej woli w szczególności, by nie dawali posłuchu zbrodniczym wersjom i pogłoskom, wersje te i pogłoski sprawdzali u źródeł, prostowali je wśród najbliższego środowiska oraz przeciwdziałali wszystkimi siłami możliwościom wywołania jakichkolwiek ekscesów przeciwko ludności żydowskiej.

 1. Żydzi nie praktykowali mordów rytualnych

  • prof. Jacek Wijaczka (KAI, 13 XII 2018.)
 2. Legendy krwi. Antropologia przesądu. - Artur Żmijewski

 3. "Polak w szafie Artura Żmijewskiego i obrazy sandomierskie" - debata.

 4. Żywotność przesądu o tzw. mordzie rytualnym. 4 kwietnia 2007 w siedzibie Fundacji Batorego miało miejsce spotkanie: "Film Artura Żmijewskiego "Polak w szafie" jako głos w dyskusji o obrazach sandomierskich". Film powstał w związku z badaniami terenowymi dotyczącymi żywotności przesądu o tzw. mordzie rytualnym, prowadzonymi pod kierunkiem prof. Joanny Tokarskiej-Bakir w Sandomierzu i okolicach. Nota o badaniach i filmie Artura Żmijewskiego. Więcej: Żydzi nie praktykowali mordów rytualnych - prof. Jacek Wijaczka (KAI, 13 XII 2018.)

Lektura podstawowa:

 1. Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje." Wiecej:

 2. Bp. Kubina list do ogółu społeczeństwa po pogromie kieleckim

 3. Przemówienie Jana Pawła II do uczestników sympozjum: "Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim" "Antysemityzm nie ma żadnego usprawiedliwienia"

 4. Joint Statement on Antisemitism by the Presidents of the Council of Christians and Jews 27th January 2004

 5. Statement on Antisemitism This statement was adopted by the European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ), in which 25 Lutheran church bodies in Europe are represented, at its annual meeting in Cluj-Klausenberg, Romania, on May 9, 2004.

 6. Szóste Globalne Forum do Walki z Antysemityzmem. Jerozolima - 19-2.03.2018.

 7. "Żydownik Powszechny" - 4.02.2018. - Antologia najważniejszych tekstów "Tygodnika Powszechnego" poświęconych tematyce Zagłady i polskiego stosunku do niej, antysemityzmu oraz relacji między katolicyzmem i judaizmem. "Niewiele jest w naszym kraju instytucji równie zasłużonych dla dialogu polsko- i chrześcijańsko-żydowskiego jak "Tygodnik Powszechny". Wydanie specjalne pisma, przygotowane z okazji 65. rocznicy jego powstania pod prowokacyjnym tytułem "Żydownik Powszechny" stanowi tego dobitne świadectwo." "Jak (hipotetyczne) żydowskie pochodzenie Jana Pawła II zostało przez wielu poczytane za (hipotetyczną) zniewagę "Naszego Papieża", tak zapewne autor i propagatorzy określenia "Żydownik" byli przekonani, że jest to epitet obraźliwy. Gdy tymczasem... owszem, "Tygodnik" od początku, jak żadne inne katolickie pismo w Polsce, zajmował się Żydami. Ale jak się zajmował!" - ks. Adam Boniecki

 8. "Żydownik Powszechny": Ks. Stanisław Musiał SJ "Czarne jest czarne", Jan Błoński "Biedni Polacy patrzą na getto", Kard. Stanisław Dziwisz: "nie ustawajmy w sprzeciwie wobec antysemityzmu", Jan Hartman "Chciałbym być sobą", Etgar Keret "Życzenia od Kereta", Zuzanna Radzik "Piwnice wciąż gniją", Jan Tomasz Gross "Niepamięć zbiorowa", Ks. Adam Boniecki "Łzy Żydów", Ks. Adam Boniecki "Oto rozległ się głos...", Abp Henryk Muszyński "Biedny chrześcijanin patrzy na Jedwabne"", Jerzy Turowicz Ufam, że po raz ostatni...", Marek Edelman "Najważniejsze jest życie", Marek Edelman "To wszystko nie ma żadnego znaczenia", Czesław Miłosz "Gorzki wiersz", Marcin Król "To, co pamiętam", Jerzy Turowicz "Antysemityzm", TP "Zbrodnia kielecka", Ks. Adam Boniecki - Wstęp.

 9. Jewish and Orthodox Christian Interfaith Leaders Strengthen Dialogue. Rabbi Eric J. Greenberg June 11, 2013. ADL Interfaith Director Rabbi Eric J. Greenberg discussed rising anti-Semitism and the state of Orthodox Christian-Jewish relations at the Eighth Academic Consultation Between Judaism and Orthodoxy.

 10. Jan Grabowski - "Ustawa o IPN. Historia Holocaustu należy do świata. Każdy zamach na niezależność badań spotka się z międzynarodowym potępieniem"

 11. Jan. Błoński, Biedni Polacy patrzą na Getto, "Tygodnik Powszechny", 2(1987)

 12. Tadeusz Mazowiecki: "Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych" /Laboratorium Więzi/.

 13. Jakub Karpiński: "Żydzi jako polski problem. Asymetria"

 14. ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

 15. Marta Duch-Dyngosz, Rekolekcje narodowe, "Najwyższe wskaźniki antysemityzmu notuje się w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których przed Zagładą społeczności żydowskie były najliczniejsze. W tych regionach wiara w mord rytualny jest najsilniejsza, a Żyd wciąż bywa postrzegany jako postać demoniczna."

 16. Dominika Kozłowska, Paradoks? Niekoniecznie, "Polski Kościół jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Uroczystości każdego roku odbywają się w innej diecezji. Uczestniczą w nich biskupi, reprezentanci Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Jednocześnie to właśnie w Polsce działa stacja radiowa, która w raporcie Departamentu Stanu USA określona została jako jedna z najbardziej antysemickich w Europie. I pomimo wrogiej Żydom postawy i głoszenia treści niezgodnych z posoborowym nauczaniem Kościoła odnośnie do judaizmu cieszy się ona poparciem niemałej części episkopatu."

 17. Stanisław Krajewski, Co mnie uwiera, "Nie twierdzę, że chrześcijanie muszą być antysemitami, choć są Żydzi, którzy tak sądzą. Braterstwo Żydów i chrześcijan jest możliwe. Uważam jednak, że za żydowską nieufnością wobec chrześcijaństwa stoją głębokie racje."

 18. Agata Listoś-Kostrzewa, Kapłan bliźniego, "W zorganizowanym przez ks. Stanisława Bartmińskiego Dniu Zadumy i Modlitwy w 2000 r. wzięło udział prawie 200 osób, w większości młodzieży szkolnej. Przy pierwszych dźwiękach gry na rogu jej śmiech niósł się po krasiczyńskim zamku. Trzy lata później podczas występów izraelskiej śpiewaczki Towy Ben Zvi młodzież potrafiła już zanucić Szalom alejchem."

 19. Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje."

 20. Janusz Poniewierski, Czy istnieje na to jakieś lekarstwo?, "Posoborowy Kościół definitywnie odrzucił antyjudaizm. Niestety, nowe spojrzenie na Żydów z trudem przedziera się do świadomości polskich katolików, nawet profesorów teologii i biskupów."

 21. Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912). Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydawnictwo Neriton, 2016.

 22. Piotr Dudkiewicz: Wobec antysemityzmu. O moralnym sprzeciwie Pawła Hulki-Laskowskiego wobec antysemityzmu.

 23. Prof. Jacek Leociak: Polski Kościół w swoim rdzeniu jest herezją, ponieważ w większości jest narodowo-katolicki /dziennik.pl/

 24. W 500. rocznicę Reformacji (1.12.2016). List przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).

Teksty z: Academia.edu

Archiwalia:

Lektura uzupełniająca:

 • Adam Szostkiewicz, [Agnieszka Mazurczyk - współpraca]: Rozmowa z prof. Janem Woleńskim Blask Talmudu /Polityka 18 II 2011/
 • "1000 lat historii Żydów polskich. Podróż przez wieki." - Robert Szuchta Podrecznik POLIN
 • Doświadczanie i postrzeganie antysemityzmu Drugie badanie (2018) dotyczące dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów w UE. Kwestionariusz:

  Opierając się na wynikach badania, FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) sformułowała opinie w celu wsparcia unijnych i krajowych decydentów politycznych w opracowywaniu i wdrażaniu środków służących zapobieganiu antysemityzmowi i zwalczaniu go.

Materiały edukacyjne

 • "Przeciwdziałanie antysemityzmowi poprzez edukację." - Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki. Dokument opublikowany w 2019 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France/ oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, Polska © UNESCO i OBWE, 2019 UNESCO ISBN 978-92-3-000077-6