XXIII Dzień Judaizmu - zapowiedź.

Centralne obchody w Gnieźnie

„Mam świadomość tego, że jednocześnie wiele lokalnych wspólnot, również diecezjalnych, będzie organizowało Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Ci, którzy nie mogą jechać do Gniezna, będą mo
Bp Rafał Markowski -

Z informacji Konferencji Episkopatu Polski:

Świętowanie i dzień święty to temat wokół którego odbywać się będzie ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, w dniach 16-17 stycznia 2020 roku w Gnieźnie.

Jak co roku Dzień Judaizmu będzie również obchodzony na szczeblu lokalnym, w diecezjach. „Mam świadomość tego, że jednocześnie wiele lokalnych wspólnot, również diecezjalnych, będzie organizowało Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Ci, którzy nie mogą jechać do Gniezna, będą mogli doświadczyć tego Dnia i przeżyć go w swoich wspólnotach lokalnych, szczególnie diecezjalnych” – powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Bp Markowski zaznaczył, że obchody Dnia Judaizmu mają być rozbudowane na kilka dni. Punktami stałymi obchodów jest poranna modlitwa na Cmentarzu Żydowskim, a w przypadku Gniezna przy tablicy upamiętniającej Żydów, debata poświęcona hasłu Dnia Judaizmu i Liturgia Słowa.

Tegoroczne hasło Dnia Judaizmu będzie koncentrowało się na świętowaniu i na dniu świętym. „Temat wydaje się być bardzo aktualny, bo jednak to świętowanie wygląda różnie i to nie tylko w Kościele katolickim. A zatem podjęcie potrzeby i istoty tego świętowania w momencie kiedy ludzie tracą pewne poczucie sacrum wydaje się być w pełni usprawiedliwione” – wyjaśnił bp Markowski.

„Wzajemne poznawanie się jest nie tylko oznaką pogłębiania wiedzy, ale nawet kultura osobista domaga się tego, abyśmy wiedzieli na czym polega istota judaizmu” – powiedział bp Markowski.