Doroczny Marsz Modlitw

Warszawa 2018

Upamiętnienie Szmula M. Zygielbojma

Na Umschlagplatzu

Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70

Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski

Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

2018, kwiecień 22. ~16:50

Niektórzy, zdesperowani, przychodzili na Umschlagplatz dobrowolnie.

Pola Lifszyc, lat 19, w getcie prowadziła teatrzyk SKIF-u (młodzieżowej organizacji żydowskiej partii robotniczej Bund) na ulicy Krochmalnej, gdzie dwa razy w tygo-dniu organizowała przedstawienia dla najuboższych dzieci. „Pola wpadła do domu, zobaczyła, że nie ma matki - matkę pędzili już na Umschlagplatz w kolumnie...”

Na Umschlagplatzu

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

 • Przy Pomniku Bohaterów Getta

  Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

  Wspólne odmówienie Psalmu 44

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Drzewie Sprawiedliwych

  Modlitwa „Ojcze Nasz”

  Wspólne odmówienie Psalmu 140

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Pomniku Szmula Zygielbojma

  Wspólne odmówienie Psalmu 74

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Bunkier przy Miłej 18

  Żydowska modlitwa za zmarłych

  Wspólne odmówienie Psalmu 94

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Kamieniu - Pamięci Janusza Korczaka

  Fragment modlitwy Janusza Korczaka

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Na Umschlagplatzu

  Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

  Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70

  Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Duszy szeptane tejemnice, które sobie powierzasz, spiąłem klamrą modlitwy [Janusz Korczak]

Zapiski Janusza Korczaka