Zarząd PRChiŻ

S. Katarzyna Kowalska

S. Katarzyna Kowalska

Współprzewodnicząca
ze strony chrześcijańskiej

 close

Teolożka wspomina, że jej zainteresowanie dialogiem międzyreligijnym zaczęło się w 2003 roku, gdy jako studentka wzięła udział w seminarium chrześcijańsko-żydowskim. „Odkryłam ogromną dziurę w mojej tożsamości i tożsamości miejsca, z którego pochodzę – Rzeszowszczyzny; i to, jak na tym terenie kwitło życie żydowskie, z którego nie zdawałam sobie sprawy. Jednocześnie zobaczyłam wyraźnie, że potrzebuję zrozumieć, kim są Żydzi i czym jest judaizm, ze względu na moją tożsamość chrześcijańską” – stwierdza.

Prof. Stanisław Krajewski

Stanisław Krajewski

Współprzewodniczący
ze strony żydowskiej

 close

Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od jej powstania w roku 1990. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”; „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”; „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”; „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”; „Nasza żydowskość”; „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu”.

Więcej:

  1. Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin
  2. Nieustająca aktualność Tory
  3. Dzień Judaizmu, dialog, kryzys
Jerzy Sojka

Jerzy Sojka

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony chrześcijańskiej

 close

Jerzy Sojka ur. 1984. Teolog luterański, dr hab., profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Teologii Historycznej ChAT. Redaktor naczelny czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Autor książek, m.in. „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma”, „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody” oraz (wraz z Łukaszem Barańskim) „Reformacja”. Pochodzi z Cieszyna, mieszka w Warszawie. Od 2021 jest w ramach przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie członkiem Grupy Roboczej Światowej Federacji Luterańskiej...

Rabin Stanisław Wojciechowicz

Rabin Stanisław Wojciechowicz

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony żydowskiej

 close

Rabin Stanisław Wojciechowicz pochodzi z rodziny o polsko-żydowskich korzeniach. Na początku lat 90. wyjechał z rodzinnego Taszkientu na studia do Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku rozpoczął studia w Hajfie. Podczas służby wojskowej wystąpił o przyjęcie na studia rabiniczne w reformowanym Hebrew Union Collage w Jerozolimie, które rozpoczął w 2001 roku. Smichę rabinacką Hebrew Union College otrzymał w roku 2006. Od 2007 roku Stas Wojciechowicz pracował jako rabin w progresywnej społeczności żydowskiej Shaarei Shalom w Sankt Petersburgu w Rosji. Od października 2010 pracuje jako reformowany rabi...

Marta Titaniec

Marta Titaniec

Sekretarz Generalna

 close

Marta Titaniec - członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, gdzie kieruje projektami pomocy humanitarnej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, W latach 2010-2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Mieszka w Warszawie.

Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

Skarbnik

 close

Informatyk, warszawiak, wychowawca. Od najmłodszych lat związany z [Sekcją Rodzin warszawskiego KIK](https://www.kik.waw.pl/sekcja-rodzin/){.target_blank}, był przewodniczącym SR KIK i członkiem Zarządu KIK. Członek Zarządu [Fundacji „Pamięć Treblinki"](https://pamiectreblinki.pl/author/ewat/){.target_blank}. Wraz z żoną Ewą zbiera dane ofiar Treblinki, tworząc listę ofiar tego obozu.

Redaktor Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski

Członek Zarządu

 close

Zbigniew Nosowski - ur. 1961, mąż z 34-letnim stażem, ojciec, teść i dziadek. Absolwent socjologii i teologii. Od 1989 redaktor „Więzi", od 2001 –­ redaktor naczelny. Autor książek „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości", „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności", „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II", „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują"; współautor książki i cyklu telewizyjnego „Dzieci Soboru zadają pytania”. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański ws...