David Harris - laureat tytułu Człowiek Pojednania 2021 Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

David Harris

David Harris, a lifelong Jewish activist, has led American Jewish Committee (AJC), which has been described by the New York Times as the “dean of American Jewish organizations,” since 1990. He was referred to by the late Israeli President Shimon Peres as the “foreign minister of the Jewish people.”

Spotkanie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, na którym wręczony zostanie tytuł Człowiek Pojednania p. Davidowi Harrisowi z Nowego Jorku.

  • w poniedziałek, 25 kwietnia 2022, o godz. 18:00
  • w Arkadach Kubickiego, pl. Zamkowy 4, Warszawa

Jest on dyrektorem wykonawczym American Jewish Committee, osobą bardzo zasłużoną dla poprawiania relacji żydowskiej diaspory z Polską i Kościołami.

Spotkanie, w trakcie którego wystąpi laureat, odbędzie się w całości po angielsku.

Zapraszamy członków PRChŻ, sympatyków Rady oraz wszystkich zainteresowanych.

Więcej:
Tytuł honorowy Człowiek Pojednania

Laudacja, którą wygłosi Zbigniew Nosowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

David Harris

David Harris jest od trzydziestu lat dyrektorem wykonawczym American Jewish Committee (AJC), jednej z najważniejszych, największych i najaktywniejszych organizacji żydowskich w Ameryce.

Wielką wagę przywiązywał zawsze do spraw międzynarodowych i międzywyznaniowych, w tym do relacji z Polską i Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami. Wszystko, co AJC robiło w tych wymiarach, było za jego aprobatą, a często z jego inicjatywy.

Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów prof. Stanisław Krajewski współpracował z AJC wiele lat po 1989. Wówczas miały miejsce takie inicjatywy, jak wizyty żydowskich wykładowców w seminariach duchownych (w związku z tym tytuł Człowieka Pojednania otrzymał ich organizator rabin James Rudin z AJC), mocne poparcie AJC dla wstąpienia Polski do NATO (co wcale nie było oczywiste dla amerykańskich polityków, a Harris przekonywał ich na Capitolu), wielokrotne wizyty Davida Harrisa i delegacji AJC w Polsce, połączone ze spotkaniami politycznymi na najwyższych szczeblu, budowa upamiętnienia w Bełżcu.

W ostatnich latach dzięki staraniom Davida Harrisa działa w Warszawie biuro AJC na Wschodnią i Centralną Europę (funkcję dyrektora sprawuje Sebastian Rejak). Dzięki temu w styczniu 2021 została powołana zainspirowana przez Davida Harrisa (który zainicjował podobne działania w USA) polska grupa wieloreligijna o nazwie „Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku”. Wśród kilkunastu członków (reprezentujących wyznania chrześcijańskie, islam i judaizm) są współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Zbigniew Nosowski i Stanisław Krajewski.

Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku wydała kilka oświadczeń, potencjał jest znacznie większy. W obecnych ciężkich czasach taka grupa może okazać się czymś istotnym.

David Harris jest bardzo aktywny, bywa określany jako swego rodzaju „minister spraw zagranicznych żydowskiej diaspory”. Liczne są jego wypowiedzi w kwestiach międzynarodowych, dotyczących USA, Izraela, Europy; kilka zostało opublikowanych po polsku. David Harris zawsze wykazuje umiarkowanie, chęć dialogu, zrozumienie dla kontekstu historycznego.

Oświadczenia Wspólnoty Sumienia - Koalicji Wzajemnego Szacunku: