Rabin Walter Homolka - Człowiek Pojednania za rok 2017

Polska Rada Chrześcijan i Żydów honorowała tytułem "Człowiek Pojednania" za rok 2017 berlińskiego rabin i nauczyciela akademickiego Waltera Homolkę - za wysiłki w nadawaniu nowych impulsów dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, zwłaszcza w Niemczech i Polsce.

Rabin Walter Homolka (ur. 1964) jest profesorem współczesnej żydowskiej filozofii religii, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu międzyreligijnego, na Uniwersytecie Poczdamskim. Od września 2002. jest rektorem poczdamskiego Kolegium im. Abrahama Geigera - pierwszego od czasu Zagłady seminarium kształcącego w Niemczech rabinów. Od wielu lat należy do grupy roboczej "Żydzi i Chrześcijanie" przy Centralnym Komitecie Niemieckich Katolików i do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii. Jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Unii Judaizmu Postępowego.

Rabin Homolka przyczynił się do rozbudzenia wśród młodzieży zainteresowania dialogiem żydowsko-chrześcijańskim - mówi na łamach Więzi prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący PRChiŻ.

Uroczystość wręczenia nagrody "Człowiek Pojednania" odbyła się w niedzielę, 10 czerwca, o godz. 18 w warszawskim kościele środowisk twórczych przy placu Teatralnym.

Spotkanie poprowadził współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. Stanisław Krajewski. [Deon]

Laudację dla Laureata wygłosiła Marta Titaniec.

Po otrzymaniu nagrody Człowieka Pojednania rabin Walter Homolka wystąpił z teologiczną refleksją w dialogu: "Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z żydowskiej perspektywy" .
Treść wystąpienia na portalu internetowym "Więzi" dostępna jest pod tytułem "Pojednanie jest w naszych rękach".

Wystąpienie Laureata można wysłuchać na kanale YouTube

W czasie uroczystości na organach grał prof. Ralph Selig.
Śpiewał Juwal Ched, kantor gminy reformowanej w Warszawie.

Uroczystość stworzyła okazję do zaproszenia na studia w Szkole Teologii Żydowskiej na Uniwersytecie Poczdamskim

Na portalu "Studio Opinii" o Uroczystości i Laureacie napisał Stanisław Obirek: "Rabin Walter Homolka Człowiekiem Pojednania za rok 2017"