Doroczny Marsz Modlitw

Warszawa 2018

Upamiętnienie Szmula M. Zygielbojma

Przy Pomniku Bohaterów Getta

Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

Wspólne odmówienie Psalmu 44

Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

2018, kwiecień 22. ~16:00

Wspomnijmy w tym miejscu rodzinę Rubinlichtów. Znamy ich imiona dzięki temu, że kilka osób z tej rodziny ocalało.

Halina Berensztejn z d. Rubinlicht, lat 49, mieszkała z mężem Józefem i synem Arturem na Kupieckiej 6. Halina, bakteriolog, „od początku wojny była błędna ze strachu”...

Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

Przy Pomniku Bohaterów Getta za zmarłych modli się rabin Michael Joseph Schudrich,
Marsz Modlitwy, Warszawa, 22 kwietnia 2018

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

 • Przy Pomniku Bohaterów Getta

  Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

  Wspólne odmówienie Psalmu 44

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Drzewie Sprawiedliwych

  Modlitwa „Ojcze Nasz”

  Wspólne odmówienie Psalmu 140

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Pomniku Szmula Zygielbojma

  Wspólne odmówienie Psalmu 74

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Bunkier przy Miłej 18

  Żydowska modlitwa za zmarłych

  Wspólne odmówienie Psalmu 94

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Przy Kamieniu - Pamięci Janusza Korczaka

  Fragment modlitwy Janusza Korczaka

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

 • Na Umschlagplatzu

  Modlitwy za zmarłych: żydowska i chrześcijańska

  Wspólne odmówienie Psalmów 88 i 70

  Modlitwa Jana Pawła II za naród żydowski

  Czytanie imion okolicznych mieszkańców sprzed Zagłady

Duszy szeptane tejemnice, które sobie powierzasz, spiąłem klamrą modlitwy [Janusz Korczak]

Zapiski Janusza Korczaka