Abp Grzegorz Ryś członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau

Abp Grzegorz Ryś wśród Ocalonych

/Źródło:Archidiecezja Łódzka

Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki od lat zaangażowany m. in. w dialog chrześcijańsko-żydowski, został członkiem Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. Abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, a wcześniej biskup pomocniczy krakowski, od lat zaangażowany jest w działania na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Był członkiem istniejącej do 2018 r. Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP.

Powołana w 2009 r. przez Władysława Bartoszewskiego, Piotra Cywińskiego i Jacka Kastelańca Fundacja Auschwitz-Birkenau ma na celu finansowanie prac konserwatorskich i zachowane wszystkich autentycznych pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. Kapitał Wieczysty, jakim zarządza Fundacja, pochodzi z zaangażowania 38 państw, kilku miast i wielu darczyńców prywatnych. Zabezpieczenie trwałego finansowania działań konserwatorskich wymaga zgromadzenia 176 milionów euro, które inwestowane są zgodnie z zasadą „bezpieczeństwo przed zyskiem”.

Fundacją kierują dr Piotr M.A. Cywiński jako Prezes Zarządu oraz Wojciech Soczewica jako Dyrektor Generalny.

Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau to organ stanowiący, kontrolny i opiniujący całość prac Fundacji. Zasiadają w niej osoby działające m.in. na rzecz zachowania pamięci o niemieckich nazistowskich zbrodniach, historycy czy dyplomaci.

Pozostali członkowie Rady to: Marek Zając (przewodniczący), Eleonora Bergman, Marcin Barcz, Piotr Kadlčik, Serge Klarsfeld, Edward Kosakowski, Paweł Machcewicz, Zbigniew Nosowski, Jürgen Rüttgers, Józef Wancero i Henryk Wujec.