Życie żydowskie w Polsce po 1989 roku

Spotkanie online ze Stanisławem i Moniką Krajewskimi

Życie żydowskie w Polsce po 1989

Foto: © Chuck Fishman

Żródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Zapraszamy na spotkanie online z Moniką i Stanisławem Krajewskimi, kolejne z cyklu wydarzenie towarzyszące nowej aplikacji mobilnej Żydowskiego Muzeum Galicja „Photographs from Jewish Poland. W trakcie rozmowy prowadzonej przez dr Edytę Gawron rozmówcy przyjrzą się wyzwaniom i możliwościom stojącym przed społecznościami żydowskimi w demokratycznej Polsce po roku 1989, także w kontekście życia żydowskiego w okresie komunizmu.

Monika Krajewska – polsko-żydowska artystka, pisarka, fotografka i edukatorka. Jej fotografie ukazujące cmentarze żydowskie i żydowską sztukę nagrobną w Polsce zostały opublikowane w 1982 roku w albumie zatytułowanym „Czas kamieni” (wydanym w czterech językach) i w 1983 roku (“ A Tribe of Stones”). W swej pracy artystycznej specjalizuje się w wycinance żydowskiej i kaligrafii hebrajskiej. Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące szeroko pojętej tradycji i sztuki żydowskiej. Stanisław Krajewski – polsko-żydowski filozof, matematyk, pisarz i profesor Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Był członkiem zespołu tworzącego wystawę główną Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest autorem wielu artykułów i książek dotyczących logiki, filozofii, matematyki, tematyki żydowskiej i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Edyta Gawron – wykładowczyni w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w historii Żydów polskich w XX wieku i studiach nad Zagładą. Dr Gawron współpracuje z różnorakimi instytucjami akademickimi i muzeum w Polsce i zagranicą. Była kuratorką lub współkuratorką szeregu wystaw muzealnych dotyczących historii Żydów w Polsce. Jest przewodniczącą zarządu Żydowskiego Muzeum Galicja i członkinią zarządu JCC Krakow.

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”. Spotkanie wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W języku angielskim.

Prowadzenie: Edyta Gawron

Liczba miejsc ograniczona.

Aby zarejestrować się do udziału w spotkaniu na platformie Zoom, kliknij tutaj:

“Jewish life in Poland post-1989”. Edyta Gawron in conversation with Stanisław and Monika Krajewski

“Jewish life in Poland post-1989”

Edyta Gawron in conversation with Stanisław and Monika Krajewski Space is limited.

Zoom registration:

We would like to invite you to an online meeting with Monika and

Stanisław Krajewski in connection with the Galicia Jewish Museum’s mobile app “Photographs from Jewish Poland”. During the conversation, led by Edyta Gawron, the speakers will be looking at the challenges and opportunities of Jewish life in democratic, post-1989 Poland. Looking back at the mostly grim realities of communist Poland, they will undertake an examination of the revival of Jewish life in contemporary Poland.

Monika Krajewska is a Polish-Jewish artist, writer, photographer, and educator. Her photographs showing Jewish cemeteries and tombstone art in Poland were published in 1982 (“Time of Stones” in four languages) and 1993 (“A Tribe of Stones”). As an artist she specializes in Jewish papercuts including Hebrew calligraphy. She gives lectures and workshops on Jewish tradition through art.

Stanisław Krajewski is a Polish-Jewish philosopher and professor in the Faculty of Philosophy at the University of Warsaw. He co-founded the Polish Council of Christians and Jews, of which he has been the Jewish co-president since its establishment. He was also a member of the team that created the core exhibition at the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. He has authored numerous articles and books on logic, the philosophy of mathematics, Jewish experiences, and Christian-Jewish dialogue.

Edyta Gawron is an Assistant Professor at the Institute of Jewish Studies, Jagiellonian University in Krakow. As a specialist in the 20th century history of Polish Jews and Holocaust studies Dr. Gawron co-operates with various academic institutions and museums in Poland and abroad. She has curated and co-curated several exhibitions at museums promoting Jewish history in Poland and serves as the president of the Management Board of Galicia Jewish Heritage Institute Foundation (Galicia Jewish Museum in Krakow) and a member of the Board of the JCC in Krakow.

Participation in the webinar is free of charge and no payment is required at any time.

A public project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland through the competition “Public Diplomacy 2020 – A New Dimension”.

This event reflects only the views of its creators and holds no bearing on the official position of the Ministry of Foreign Affairs. In English