Pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Współczesna społeczność polskich Żydów

Projekt „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”

(Nie)rozłączni - trudne tematy w relacjach posko-żydowskich Edycja 2021

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Wydarzenie w muzeum, transmisja online

Wiele mówi się i pisze w ostatnich latach o „odrodzeniu życia żydowskiego”, „odbudowie społeczności żydowskich w Polsce”, dość rzadko jednak zwraca się uwagę na zróżnicowanie tych społeczności – w dyskursie publicznym, w mediach uchodzą za monolit. A nie jest przecież tajemnicą, że występują w nich liczne podziały związane ze stopniem religijności, stosunkiem do tradycji i dziedzictwa, wizją przyszłości itd. Obok gmin wyznaniowych żydowskich powstają nowe instytucje i organizacje. Jak współcześni polscy Żydzi widzą kierunki rozwoju swoich społeczności? Jak widzą przyszłość polskich Żydów?

Prowadzenie: Kazimiera Szczuka

Dyskusja organizowana jest w ramach projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”, edycja 2021

Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Evens Foundation, Koret Foundation
Partner: Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Partnerzy medialni: Gazeta, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe

Wstęp wolny.
W języku polskim, z tłumaczeniem na język angielski.

Pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Współczesna społeczność polskich Żydów

Paneliści:

  • Magdalena Rubenfeld-Koralewska
  • prof. Stanisław Krajewski
  • rabin Eliezer Gurary
  • Prowadzenie: Kazimiera Szczuka

Organizatorzy:

  • Żydowskie Muzeum Galicja, Evens Foundation, Koret Foundation

Partner:

  • Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Partnerzy medialni: Gazeta, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe