Zbiórka reformowanej Diakonii na rzecz uchodźców i migrantów

"Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka”

granica

Źródło: Jednota

Rada Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP apeluje o pomoc uchodźcom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej i organizuje zbiórkę na ich rzecz. „Nie wolno nam pozostawić bez udzielenia pomocy nikogo, kto jej potrzebuje! Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka” – czytamy w apelu. Jego pełna treść poniżej.

Apel Rady Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Mt 25,45–46

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

w związku z ciężką sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i zaistniałym kryzysem humanitarnym Rada Diakonii KER w RP zachęca i apeluje do udzielania pomocy Braciom i Siostrom w potrzebie. Chcemy za naszym pośrednictwem wesprzeć organizacje pomocowe takie jak: Fundacja Ocalenie, Medycy na Granicy czy Ośrodki wspomagające placówki Straży Granicznej w miejscowościach: Czeremcha, Michałowo.

Nie wolno nam pozostawić bez udzielenia pomocy nikogo, kto jej potrzebuje! Nie wolno nam patrzeć spokojnie, jak na wschodnim terenie przygranicznym łamane są podstawowe prawa człowieka. Nie wolno ignorować, gdy łamane są prawa dzieci do dachu nad głową, jedzenia, wody, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, bycia z najbliższymi.

Poniżej podajemy konto bankowe Diakonii KER i prosimy o dobrowolne wpłaty z dopiskiem „pomoc na granicy białoruskiej”

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Al. Solidarności 76a
01-015 Warszawa
konto: 24 1240 6322 1111 0000 4604 4789

Rada Diakonii
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
16 listopada 2021 roku

Czytaj też: Konsystorz Kościoła reformowanego wzywa do rozwiązania kryzysu na granicy