Żydowskie Seminarium Nauczycielskie w Wilnie - seminarium online

Źródło: ŻIH

Seminarium naukowe online, które poprowadzi Anna Szyba (Freie Universitat, Berlin). Początek wydarzenia we wtorek 8 lutego 2022 o 11:00.

Link do rejestracji:
Zobacz wydarzenie na Facebooku

W listopadzie 1921 pracę rozpoczęło Prywatne Żydowskie Koedukacyjne Seminarium Nauczycielskie Żydowskiego Centralnego Komitetu Oświaty w Wilnie. Była to placówka unikatowa - jedyne seminarium przygotowujące nauczycieli do pracy w świeckich szkołach żydowskich z jidysz jako językiem nauczania. Przez dziesięć lat swojego istnienia, szkołę ukończyło z dyplomem 101 osób, większość z nich pracowała potem w szkołach CISZO w całym kraju zapisując się w pamięci uczniów jako wyjątkowi pedagodzy.

Nauka w seminarium prowadzona była bowiem w sposób nowatorski. Wybitni pedagodzy żydowscy (wśród nich m.in. Abraham Gołomb, Roza Symchowicz czy Izrael Biber) sięgali po metody propagowane przez rozwijającą się wówczas prężnie nową pedagogikę. Wychowanków uczono samodzielnej pracy, starano się nakłaniać ich do ciągłego samorozwoju, do odkrywania i rozwijania swoich talentów.

Podczas wykładu prelegentka zaprezentuje historię placówki od momentu zrodzenia się myśli o jej powstaniu aż po jej nagłe zamknięcie.

Korzystając ze wspomnień dyrektora - Abrahama Gołomba oraz listów, które absolwenci seminarium słali do niego po ukończeniu nauki spróbuje naszkicować obraz nowoczesnej żydowskiej szkoły - jej sytuację prawną, finansową oraz realizowany w niej system pedagogiczny.