Pamięć o kieleckich Żydach

Rok żydowskego dziedzictwa kielc

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

17 lutego 2022, 17:00, on-line na profilu FB Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach zaprasza na dyskusję dotyczącą pamięci o kieleckich Żydach, w której wezmą udział: Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Yaacov Kotlicki, prezes Ziomkostwa Kieleckich Żydów w Izraelu oraz Manny Bekier, prezes Kieltzer Society – Stowarzyszenia Kieleckich Żydów w Nowym Jorku.

17 lutego Rada Miasta Kielce rozpatrzy projekt uchwały w sprawie uczczenia Pamięci Kieleckich Żydów w 80 rocznicę zagłady Żydów z kieleckiego getta.

Spotkanie w ramach cyklu ABC dziedzictwa żydowskiego, finansowanego przez Fundację im. Róży Luksemburg.