Za nami diecezjalny etap synodu o synodalności

Synod - logo

Źródło: Synod 2021-2023, synod.org.pl

Zestawienie wniosków synodalnych.

Lektura uzupełniająca: Czego o Kościele w Polsce dowiadujemy się z diecezjalnych syntez synodalnych? Monika Białkowska, dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, doktor teologii fundamentalnej, autorka książki „Sukienka ze spadochronu” i współautorka „Teologii przy rosole” (z ks. Henrykiem Seweryniakiem), Prowadzi program „Reportaż z wycinków świata”.

"Zdecydowanie zaleca się, aby synteza została upubliczniona po jej opracowaniu jako punkt odniesienia w podążaniu diecezji drogą synodalności. Na ile to możliwe, można dać Ludowi Bożemu możliwość przejrzenia i ustosunkowania się do treści syntezy diecezjalnej, zanim zostanie ona oficjalnie przesłana do konferencji episkopatu.""

Vademecum, Aneks D, s. 49

W tym: