„Wycinanka żydowska – duchowość ukryta w materii papieru”

„Wycinanka żydowska – duchowość ukryta w materii papieru”  - plakat

Źródło: Jasielski Dom Kultury

- to tytuł 27. spotkania w Klubie Ludzi z Pasją Jasielskiego Domu Kultury, które odbędzie się 19 sierpnia br. (piątek) o godz.17.00 w sali offowej JDK. Temat przedstawi Inga M. Marczyńska, kobieta wielu pasji, uprawiająca również tę trudną sztukę żydowską. Wstęp wolny.

Spotkanie oraz towarzyszącą mu wystawę i warsztaty objęła honorowym patronatem Dorota Liliental – aktorka, prawnuczki Reginy Lilientalowej, słynnej etnolożki żydowskiej w Polsce.

Inga Marczyńska jest kuratorką, artystą plastykiem, strażniczką pamięci. Swoją drogę artystyczną rozpoczęła 30 lat temu. W jej rodzinie kultywowanie sztuki, malarstwa i muzykowania obecne są od pokoleń.

Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, obserwowanie przenikania się świata duchowego i cielesnego, zachwyt nad łączeniem folkloru, ludowości i religii są dla pasjonatki najbliższe artystycznie i duchowo. Swoją drogę artystyczną rozpoczęła od malarstwa impresjonistycznego. Dotknęła tam piękna otaczającej przyrody, nietkniętych ludzką stopą przestrzeni, ciszy i bezpieczeństwa. Potem poznała bogaty warsztat ikonograficzny docierając do żydowskiej sztuki ludowej nierozerwalnie związanej z religią.

Tytuł Artysta Plastyk został nadany Indze Marczyńskiej przez Związek Artystów Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej. W 2015 roku starosta jasielski nadał jej tytuł Zasłużona dla Kultury Powiatu Jasielskiego. W swoim dorobku artystycznym ma udział w ponad 20 wystawach i plenerach.

Od dziesięciu lat jest strażnikiem dziedzictwa żydowskiego, edukatorem w dziedzinie zwyczajów, sztuki i historii Żydów polskich. Prowadzi warsztaty artystyczne z judaizmu, realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dla szkół o losach żydowskich sąsiadów, porządkuje cmentarze żydowskie w południowej Polsce, prowadzi spacery historyczne śladami żydowskich mieszkańców i cmentarzy żydowskich a także organizuje upamiętnienia ofiar Holokaustu. Od roku przygotowuje wystawę wycinanek żydowskich związanych ze świętami i błogosławieństwami w judaizmie, powszechnych przed wojną i zupełnie teraz nieobecnych. To przykład pięknego przenikania się świata duchowego, folkloru i religii. Wielokulturowość jest celem jej działań artystycznych i edukacyjnych. Edukowanie o bogactwie i wspaniałości wielu kultur tworzących piękno Polski oraz artystyczny rozwój jest dla niej życiową drogą.

Inga Marczyńska uczy się w Instytucie Yad Vashem, współpracuje z Fundacją Centropa w Austrii (Europejskie Centrum Poszukiwań i Dokumentacji) oraz z Fundacją Taube-The Taube Center for Jewish Life end Learning i z wieloma osobami i stowarzyszeniami działającymi na polu ochrony dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości w Polsce.

W 2021 roku za swoją działalność ochrony pamięci została uhonorowana nagrodą – wyróżnieniem Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 2021 oraz Orderem Preserving Memory XXIV 2021 nadanym przez Word Jewish Congress, Ambasadę Izraela w Polsce oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce i Muzeum Galicja w Krakowie. W 2022 roku została wybrana Koordynatorem podkarpackich Liderów Forum Dialogu, najstarszej i najliczniejszej polskiej organizacji na rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego.

er