Lewa strona sali wykładowej. O instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

Prezentacja badań nad procesem instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Lewa strona sali wykładowej. O instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie - ogłowszenie

Źródło: ŻIH

Prezentacja badań nad procesem instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

Przedmiotem wystąpienia będzie prezentacja badań nad procesem instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Getto ławkowe jest to bowiem potoczna nazwa usankcjonowanej zapisami prawnymi praktyki i polityki etnoreligijnej segregacji studentów i studentek w ramach uczelni. 26 listopada 1937 roku rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ksiądz profesor Aleksander Wójcicki, wydał „zarządzenie porządkowe” zwyczajowo nazywane gettem ławkowym. Zarządzenie to, było równoznaczne z wyznaczeniem osobnych miejsc studentkom i studentom Żydom. W swoich badaniach zaproponowałam typologię i konceptualizację antyżydowskich działań podejmowanych w szkołach wyższych międzywojennej Polski. Podmiotem analizy uczyniłam przedstawicielki i przedstawicieli określonej grupy społecznej – inteligencji – oraz jej przestrzeń „rekrutacji”, kształtowania i produkcji, czyli uniwersytet.

Seminarium odbędzie się na żywo w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu (Plac Bankowy 2, wejście od ulicy Tłomackie) i będzie transmitowane na żywo na Facebooku ŻIH.

Natalia Judzińska – doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, aktywistka. Adiunktka w Instytucie Slawistyki PAN, członkini zespołu koordynującego działania grupy Badaczki i Badacze na Granicy. Naukowo zajmuje się międzywojennym antysemityzmem na uczelniach wyższych i Zagładą oraz materialnym wymiarem kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Autorka książki „Po lewej stronie sali. Getto ławkowe w międzywojennym Wilnie" wydanej nakładem Krytyki Politycznej. Od października 2021 niesie wsparcie humanitarne ludziom w drodze na granicy polsko-białoruskiej.

Na ilustracji znajduje się wnętrze sali chemicznej w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. fot. Jan Bułhak, ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego