Międzynarodowa konferencja "Od sztetla do pożydowskiego miasteczka"

Zgłoszenia do 29.02.2024

FOT. ZBIORY INSTYTUTU SZTUKI PAN / PHOT. COLLECTIONS OF THE INSTITUTE OF ART OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

FOT. ZBIORY INSTYTUTU SZTUKI PAN / PHOT. COLLECTIONS OF THE INSTITUTE OF ART OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Celem konferencji jest przyjrzenie się procesowi, w którym sztetle, jak np. Opatów, stały się pożydowskimi miasteczkami i jak ich żydowskie społeczności są pamiętane przez tych, którzy żyli tam kiedyś i dzisiaj.

 • 8-10 września 2024 (niedziela-wtorek), Muzeum POLIN
 • Zgłoszenia w języku angielskim do 29 lutego 2024 *Wypełnij formularz →
 • Dodatkowe informacje pod adresem: geopconference@polin.pl

Temat konferencji

Podczas gdy historyczny sztetl był obiektem pogłębionych analiz naukowych, pożydowskie miasteczko, jako zjawisko historyczne i ewoluujące sporne miejsca pamięci, przyciągnęło znacznie mniej uwagi ze strony badaczy.

Wiele miasteczek, zamieszkanych przez wieki przez żydowskie społeczności, które wytworzyły tam wyjątkową kulturę, po Zagładzie stały się miejscami bez Żydów. Chcemy przyjrzeć się temu procesowi transformacji sztetli w przestrzeń pożydowską.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym nowej wystawie czasowej Muzeum POLIN "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata", która zostanie otwarta 17 maja 2024 roku. Wystawa zestawi ze sobą powojenne wspomnienia o przedwojennym żydowskim życiu w Polsce, uwiecznione w słowach i obrazach artysty samouka – Majera Kirszenblata, z rzeczywistym powojennym miasteczkiem pożydowskim.

Czytaj więcej o sztetlu Opatów w portalu Wirtualny Sztetl →

Zgłoszenia

Do nadsyłania zgłoszeń referatów zapraszamy naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej i we wszystkich dyscyplinach, muzealników i badaczy dziedzictwa kulturowego. W szczególności zależy nam na wystąpieniach, które wpiszą się w następujące bloki tematyczne:

Jak sztetl postrzegany był i jest przez osoby z wewnątrz (Żydów lub lokalnych) i z zewnątrz (nie-Żydów czy turystów) oraz jak był i jest badany in situ w czasie rzeczywistym, z oddali geograficznej i czasowej; Nowatorskie badania nad historycznym sztetlem (życie społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze) i definicja sztetla (Jak zdefiniować sztetl? Czy można sformułować taką definicję?);

Sztetl i pożydowskie miasteczko jako miejsca spornej pamięci; Życie w pożydowskim miasteczku (rozumienie przez miejscowych, jak ich miasteczko stało się pożydowskie, stosunek dzisiejszych mieszkańców pożydowskich miasteczek do żydowskiego dziedzictwa tych miejsc i do potomków Żydów pochodzących z tych miasteczek, stosunek do tego miejsca potomków Żydów pochodzących z danego miasteczka, losy własności żydowskiej);

Zwrot forensyczny jako sposób na badanie śladów i dziedzictwa dawnych sztetli. Choć wystawa "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata" skupia się na Polsce, sztetl i pożydowskie miasto stanowią szersze zjawisko, wykraczające poza granice Polski. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na powyższe tematy dotyczące również innych części Europy wschodniej, m.in. Litwy, Ukrainy, Białorusi czy Rosji.

 • Organizatorzy zwrócą zaproszonym prelegentom koszty podróży do Warszawy i z powrotem (bilety w klasie ekonomicznej) oraz zapewnią noclegi podczas konferencji.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów konferencyjnych.

Komitet Sterujący:

 • David Assaf (Uniwersytet Telawiwski),
 • Aleksandra Jakubczak (Muzeum POLIN/Uniwersytet Harvarda),
 • Barbara Kirshenblatt-Gimblett (Muzeum POLIN),
 • Antony Polonsky (Muzeum POLIN),
 • Natalia Romik (La Fondation pour la Mémoire de la Shoah),
 • Jeffrey Shandler (Uniwersytet Rutgers),
 • Magdalena Waligórska (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie).