Chrześcijanie i muzułmanie w Polsce wspólnie świętują uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Pod hasłem „Dzieląc z Maryją radości i smutki” chrześcijanie i muzułmanie w Polsce wspólnie świętują dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Francisco Rizi „Zwiastowanie”

Francisco Rizi „Zwiastowanie”

Źródło: "Więź"

Główne obchody odbędą się w auli przy katedrze warszawko-praskiej. Uczestnicy spotkania pomodlą się o pokój w Ukrainie. Pod hasłem „Dzieląc z Maryją radości i smutki” chrześcijanie i muzułmanie w Polsce wspólnie świętują dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wydarzenie organizuje Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów we współpracy z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP.

Rafał Cekiera
Uchodźcy, migranci i Kościół katolicki

Tegoroczne obchody zaczną się o 14 w auli przy katedrze warszawko-praskiej (ul. Floriańska 3). W spotkaniu będą uczestniczyć katolicy, prawosławni i muzułmanie.

W programie przewidziano odczytanie Ewangelii o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie oraz tekstów Koranu odnoszących się do Zwiastowania. Odśpiewany będzie też we fragmentach Akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Następnie przedstawiciele każdej z trzech grup wygłoszą przesłania. Na koniec odmówione zostaną modlitwy zawierzenia. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze szczególnym akcentem wołania o pokój w Ukrainie i na świecie.

W nabożeństwie wezmą udział m.in.: bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski, biskup Warsonofiusz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, mufti Tomasz Miśkiewicz z Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i mufti Youssef Chadid z Ligi Muzułmańskiej w RP.

Idea chrześcijańsko-muzułmańskiego świętowania Zwiastowania Pańskiego w Polsce bezpośrednio nawiązuje do uroczystych corocznych obchodów tego święta w Libanie, które pod hasłem „Razem wokół Maryi, naszej Paniˮ gromadzi od 2009 roku na modlitwie katolików, prawosławnych, sunnitów i szyitów.

W Libanie Rada Ministrów na czele z premierem zatwierdziła w 2010 r. uroczystość Zwiastowania Pańskiego jako święto narodowe. Dzień ten jest tam dniem wolnym od pracy, dniem refleksji nad osobą Maryi w duchu jedności narodowej. Międzyreligijna formuła tego święta cieszy się poparciem Stolicy Apostolskiej.

W Polsce po raz pierwszy wspólna modlitwa chrześcijan i muzułmanów w uroczystość Zwiastowania odbyła się w 2019 r. w Warszawie z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Od ubiegłego roku w wydarzeniu udział biorą także przedstawiciele Kościoła prawosławnego.

KAI, DJ

Przeczytaj też: Pokorny współ-pielgrzym. Franciszek wobec dialogu międzyreligijnego