Odrębność enklawy i śródmiejska integracja

Seminarium naukowe 19 grudnia 2023 r., które poprowadzi dr Paweł Fijałkowski z Działu Naukowego ŻIH

Zachodnia strona Tłomackiego na fotografii z około 1910 r. (Muzeum Warszawy)

Zachodnia strona Tłomackiego na fotografii z około 1910 r. (Muzeum Warszawy

Źródło: ŻIH

Jurydyka Tłomackie była jednym z wielu podwarszawskich osiedli, które na podstawie uchwał Sejmu Czteroletniego zostały w 1792 r. włączone w obręb Warszawy, co rozpoczęło ich integrację z rozwijającym się miastem. W XIX w. Tłomackie stało się miejscem położonym w centrum stolicy, jednakże za sprawą swego rozplanowania, zwartej zabudowy oddzielającej centralny plac od otoczenia, zachowało wiele ze swego pierwotnego charakteru. Niemniej zmiany zachodzące w rozwijającej się Warszawie kształtowały nowe oblicze Tłomackiego, które stało się jednym z komponentów wielkomiejskiego organizmu, szczególnie ważnym dla współtworzącej go społeczności żydowskiej.

Paweł Fijałkowski – archeolog, historyk i publicysta, doktor nauk humanistycznych; od 35 lat pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym; zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej. Jest autorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów na powyższe tematy.


Na ilustracji: Zachodnia strona Tłomackiego na fotografii z około 1910 r. (Muzeum Warszawy; http://muranoteka.pl/archiwum/tlomackie/862014995)