Nadzieje i projekty w dobie majowej jutrzenki

Seminarium w 230. rocznicę Konstytucji 3 maja

Sejm Czteroletni

Źródło: Żydowski Instytut historyczny

Spotkanie i rozmowa o nadziejach wiązanych z nowym kształtem Rzeczypospolitej doby Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja. Początek wydarzenia online 3 maja o godz. 17:00. Współorganizatorem spotkania jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Zobacz wydarzenie na Facebooku

W trakcie seminarium, transmitowanego na żywo z Pałacu na Wyspie, mówić będziemy o tym, czego udało się dokonać w czasach "polskiej rewolucji", a co zostało tylko na papierze. Powiemy także, czy idee, którymi kierowali się współcześni, przetrwały i rezonowały w życiu politycznym i kulturalnym Polaków po upadku Konstytucji 3 maja oraz po kolejnych rozbiorach.

PLAN SEMINARIUM ONLINE 3 MAJA

17:00
dr Paweł Fijałkowski: „Będąc ludźmi, chcemy być współecznikami pracy”. Aktywność polityczna warszawskich Żydów w okresie Sejmu Czteroletniego.

Zapoczątkowane w październiku 1788 r. obrady Sejmu Czteroletniego wzbudziły duże zainteresowanie społeczności żydowskiej, której przywódcy liczyli na to, że ustawodawcy zmienią sytuację prawną wyznawców judaizmu, upodabniając ją do statusu mieszczan. Niestety, ani ustawa o miastach z 18 kwietnia 1791 r., ani Konstytucja 3 maja nie zawierały zapisów włączających Żydów w nowy porządek ustrojowy. Mimo to przedstawiciele warszawskiej społeczności żydowskiej liczyli na to, że podejmowane przez sejm uchwały staną się początkiem reform, które z biegiem czasu obejmą również starozakonnych mieszkańców Rzeczypospolitej.

17:45
Piotr Skowroński: "Królestwo Apollina pod skrzydłami Opatrzności Bożej. Łazienki Królewskie po uchwaleniu Konstytucji 3 maja"

Lata 90. XVIII w. to finalny etap rozbudowy Łazienek za czasów Stanisława Augusta. Letnia rezydencja ostatniego króla Polski zyskała wówczas kształt, który przetrwał do dzisiaj. W tej części seminarium przedstawiona zostanie historia Łazienek od uchwalenia Konstytucji 3 maja do czasu opuszczenia rezydencji przez króla w czasie III rozbioru Rzeczypospolitej. Nacisk położony zostanie nie tylko na historię sztuki, lecz także na monarchę i jego najbliższe otoczenie w dobie gwałtownych zmian politycznych i społecznych.

18.30 - dyskusja.

Prowadzenie:
dr Kamil Frejlich**, historyk z Działu Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie

Dr Paweł Fijałkowski - doktor nauk humanistycznych, archeolog, historyk i publicysta. Od 1988 r. pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. W latach 1989-1998 współpracował z miesięcznikiem "Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki", a od 2001 r. należy do grona współpracowników czasopisma "ALBO albo. Problemy psychologii i kultury". Zajmuje się dziejami Żydów w okresie staropolskim, historią polskiego protestantyzmu oraz homoerotyzmem w kulturze europejskiej.

Piotr Skowroński - adiunkt w Dziale Badań Naukowych Muzeum Łazienki Królewskie, kurator łazienkowskiego Wodozbioru, współpracownik Instytutu Historii PAN. Zajmuje się historią polityczną Rzeczypospolitej w II poł. XVIII w. Publikował w takich czasopismach, jak "Kwartalnik Historyczny" i "Pamiętnik Teatralny". Jest redaktorem naukowym i współautorem publikacji: "Królewskie Diagnozy. Pisma publicystyczne Stanisława Augusta", "Zmierzch i świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795".


Organizatorzy: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Fot. Kazimierz Wojniakowski, Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, źródło: Wikipedia