Włochy: nie będzie Dnia dialogu z judaizmem

rabin Giuseppe Laras

Emerytowany główny rabin Mediolanu Giuseppe Laras: W przyszłym roku nie będzie we Włoszech „Dnia dialogu z judaizmem”

2008-11-19 17:17

Włochy: nie będzie Dnia dialogu z judaizmem. W przyszłym roku nie będzie we Włoszech „Dnia dialogu z judaizmem”, który poprzedza Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan tradycyjnie obchodzony w styczniu. Poinformował o tym emerytowany główny rabin Mediolanu Giuseppe Laras.

Jako przyczynę podał przywrócenie przez Benedykta XVI dawnej modlitwy „o nawrócenie Żydów” w liturgii przedsoborowej. „Żydzi włoscy zabiegali o wyjaśnienie tego problemu, ale, jak twierdzą, nie uzyskali zadowalającej odpowiedzi z Watykanu” - powiedział rabin Laras.

Jak podkreśla dzisiejsza prasa, decyzja w sprawie „Dnia dialogu z judaizmem” podjęta została jednostronnie i bez uzgodnienia ze Stolicą Apostolską. Nie została też przez nią do tej pory skomentowana.

Na początku lutego Benedykt XVI zmienił tekst wezwania modlitwy wiernych za Żydów, będącej elementem liturgii wielkopiątkowej, zawartej w Mszale Rzymskim z 1962 r. W nowym brzmieniu modlitwy zamiast słów: „o nawrócenie Żydów” (Pro conversione Iudaeorum) znalazło się ogólne sformułowanie: „za Żydów” (pro Iudeis). W modlitwie tej Kościół prosi Boga o oświecenie serc Żydów, „aby poznali Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi” oraz aby „cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”. Zmiana ta wywołała oburzenie wielu środowisk żydowskich na świecie widzących w niej wezwanie wyznawców judaizmu do nawrócenia na chrześcijaństwo.

ml, tom (KAI Rzym) / Rzym