Dialog a tożsamość religijna

Żydzi, judaizm i dialog, a tożsamość chrześcijan

 1. Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach - Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

 2. POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. W Watykanie, u Św. Piotra, dnia 28 czerwca 2003 roku, w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła, w dwudziestym piątym roku mego Pontyfikatu. ROZDZIAŁ III GŁOSIĆ EWANGELIĘ NADZIEI; II. Dawać świadectwo w jedności i w dialogu; W dialogu z innymi religiami:
  "Konieczne jest zatem popieranie dialogu z judaizmem, wiemy bowiem, że ma on zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej samoświadomości i dla przezwyciężenia podziałów między Kościołami; trzeba doprowadzić do tego, by nadeszła nowa wiosna we wzajemnych relacjach. Oznacza to, że każda wspólnota kościelna — na ile okoliczności na to pozwalają — musi starać się prowadzić dialog i współpracę z wierzącymi religii żydowskiej. Prowadząc go, należy «pamiętać o udziale, jaki synowie Kościoła mogli mieć w rodzeniu się i szerzeniu w ciągu dziejów postawy antysemickiej; za to należy prosić Boga o przebaczenie, na wszelki sposób popierając spotkania sprzyjające pojednaniu i przyjaźni z synami Izraela»102. W tym kontekście należy również przypomnieć, że wielu chrześcijan, czasem nawet za cenę życia, pomagało naszym «starszym braciom» i ich ratowało, zwłaszcza w okresach prześladowania."

 3. Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej

 4. Jan Grosfeld "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?", Święty Wojciech, Poznań, 2016, ISBN:978-83-8065-011-4. "Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."

 5. Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. "Warto zadać następujące pytanie : Dlaczego Kościół katolicki w Polsce ustanowił Dzień Judaizmu jako ważne wydarzenie w roku liturgicznym ? Czy nie jest to zaprzeczenie nowości chrześcijańskiego orędzia i katolickiej tożsamości ? Czyżby episkopat chciał „judaizować” katolików ?"

 6. Jan Grosfeld, "Od lęku do nadziei. Chrześcijanie-Żydzi-świat". Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7505-705-8. "Nie można zrozumieć istoty chrześcijaństwa i Kościoła bez ponownego odkrycia żydowskich korzeni tej wiary. Dopiero powrót do źródeł i przyjęcie nowości Ewangelii umożliwia chrześcijanom pełnienie swej misji. Jan Grosfeld przygląda się specyfice chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz bada ich wpływ na życie społeczne. Podkreśla konieczność realizacji i rozwoju dzieła Soboru Watykańskiego II oraz rolę czytelnego i autentycznego świadectwa." /WAM/

 7. "Stosunek do Żydów i judaizmu jako warunek drogi do jedności chrześcijan" - referat relacja dźwiękowa prof. dr hab. Jana Grosfelda (UKSW).

 8. Ekumeniczna konferencja naukowa "O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później."

 9. Zbigniew Kubacki SJ, Nieredukowalność judaizmu, Studia Bobolanum 2 (2009) s. 45-59, Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”, Warszawa.

 10. RABIN ICCHAK RAPOPORT, KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ ROSIK, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976] "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

 11. M.C. Boys, Has God Only One Blessing? Judaism as a Source of Christian Self-Understanding. Published May 1st 2000 by Paulist Press New York 2000.
  "Dramatic changes in theological thought about Judaism have not yet filtered down to most Christians. This compelling book puts the academic scholarship into an accessible narrative form. Foremost, the book challenges Christians to re-examine their traditional belief that Christianity has fulfilled and therefore replaced Judaism. It also details the anti-Jewish bias in history, literature and liturgy, yet does it without reducing such attitudes to simplistic hate. An eye-opening read, Has God Only One Blessing?"