Misja i dialog

Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami a Żydami:

 1. "Wyzwanie prozelityzmu a powołanie do wspólnego świadectwa"(1995); dokument poświęcony zagadnieniom współczesnego prozelityzmu Wspólnej Grupy Roboczej ŚRK i Kościoła rzymskokatolickiego, polski przekład ukazał się w SiDE 1996 nr 2, s. 137-148

 2. H. Kremers, Judenmission heute? Von der Judenmission zur brüderlichen Solidarität und zum ökumenischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1979, s. 74.

 3. Tübinger Fakultät gegen Begriff "Judenmission", "epd-Wochenspiegel" nr 10 z 2000 r.

 4. Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r.

 5. W Niemczech dyskusje nad odrzuceniem misji wśród Żydów sięgają obrad Synodu Kościoła Ewangelickiego Nadrenii z 1980 r., a niedawno (w 1999 r.) przybraly formę ostrych polemik podczas Ewangelickich Dni Kościoła (Kirchentag). W listopadzie 1999 r. odrzucenie tej misji zadeklarowal Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii. Por. "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r.

 6. The question of evangelization of the Jewish people. STATEMENT ON CHRISTIAN-JEWISH DIALOGUE New York Lutheran, Anglican, Roman Catholic Bishops June 25, 1996. In June of 1996 the Southern Baptist Convention adopted a resolution affirming the Convention's commitment to evangelization of the Jewish people. In response, New York bishops of the Lutheran, Episcopal, and Roman Catholic Churches issued a statement affirming the commitment of their communions to Jewish-Christian Dialogue.

 7. Zbigniew Paszta, Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami i Żydami, Studia i Dokumenty Ekumeniczne,

 8. Święty obowiązek Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu - chrześcijańska odpowiedź na żydowskie oświadczenie "Dabru emet" (1 września 2002 roku) "7. Żydzi nie powinni być przedmiotem nawracania przez chrześcijan. W świetle przekonania, że Żydzi trwają w wiecznym przymierzu z Bogiem, wyrzekamy się misjonarskich wysiłków zmierzających do nawracania Żydów na chrześcijaństwo. Jednocześnie cieszą nas okazje do wzajemnego składania przez Żydów i chrześcijan świadectwa o tym, jak jedni i drudzy doświadczają zbawczych dróg Boga. Ani Żydzi, ani chrześcijanie nie mogą zasadnie twierdzić, że posiedli całkowitą lub wyłączną znajomość Boga."

 9. Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu, "Tygodnik Powszechny" 2001-2003.

 10. Z. Kubacki, Misja Kościoła: nawracanie czy dialog?, Studia Oecumenica 6, Opole 2006, s. 144.

 11. Kard. W. Kasper, "The Commission for Religious Relations with the Jews: A Crucial Endeavour of Catholic Church", Boston College, November 6, 2002.

 12. Life in Diversity - On God's Trail Mission and Ecumenicity, Witness and Dialogue As Central Fields of Work of the Church A statement by the Office for Mission and Ecumenical Affairs of the Protestant Church in Hesse and Nassau (EKHN) Frankfurt on the Main, 4th November 2003

 13. Kard. W. Kasper, "Relationship of the Old and the New Covenant as One of the Central Issues in Jewish-Christian Dialogue", Delivered at the Centre for Study of Jewish-Christian Relations, Cambridge, December 6, 2004.

 14. Stanisław Krajewski, Sprawa Edyty Stein (Odczyt wygłoszony 9 maja 2006 w Oświęcimiu)

 15. "No to Mission to the Jews - Yes to Dialogue Between Jews and Christians" Written by Discussion Group "Jews and Christians", Central Committee of German Catholics, March 09, 2009 This declaration was adopted on 11 February 2009 by the discussion group "Jews and Christians" of the Central Committee of German Catholics (ZdK), and on 9 March 2009 was approved for publication by the Executive Committee (Praesidium) of the ZdK. Primary translation from the German courtesy of William Hiscott of Berlin.

 16. A NOTE ON AMBIGUITIES CONTAINED IN REFLECTIONS ON COVENANT AND MISSION, Committee on Doctrine and Committee on Ecumenical and Interreligious Affairs United States Conference of Catholic Bishops. Issued by USCCB, June 18, 2009; revised October 13, 2009.

 17. Watykan. Dokument "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./