Polecamy do przeczytania

Źródła szczególnie polecane

Lekatura miesięczna ICCJ (JCRelations.net):

Bibliografia Czytelni Serwisu Internetowej Liturgii Godzin

Current Dialogue Magazine /World Council of Churches (WCC)

The Roman Curia, Commission of the Holy See for Religious Relations with the Jews,documents:

Teksty publikowane na portalu "acadamia.edu"

The Littman Library of Jewish Civilization,

Founded by Louis Littman in memory of his father to explore, explain, and perpetuate the Jewish heritage, published its first book in 1965. In its early years it published under the auspices of established houses, most famously Oxford University Press. As its list of published titles grew and its reputation developed, it became clear that its goals would be better served by publishing independently. The Littman Library is now known throughout the world of Jewish studies as a leader in the field.

 • Polin: established in 1986 by the Institute for Polish-Jewish Studies, has acquired a well-deserved reputation for publishing authoritative material on all aspects of Polish Jewry. Contributions are drawn from many disciplines - history, politics, religious studies, literature, linguistics, sociology, art, and architecture-and from a wide variety of viewpoints. "Nobody can doubt that systematic study of Polish-Jewish history is of the highest scholarly interest.... Polin, having many prominent Polish and Jewish scholars among its contributors, will be able to inject a new life into those studies. All scholars in the humanities will certainly hail it as a most welcome event." Leszek Kolakowski

Dapim: Studies on the Holocaust.

IMMANUEL A Journal of Religious Thought and Research in Israel.

Immanuel is an organ of religious research in Israel, dedicated to promoting dialogue between Christians and Jews and to disseminating abroad the experience gained in this dialogue. It appears either semi-annually or as a yearbook devoted to a focal theme, and reflects the study programs and research of the Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel. Its contributors are Jews and Christians living in Israel, augmented by contributions from others having a direct interest in de Christian-Jewish dialogue in this country. Immanuel was founded by Jacobus (Coos) Schoneveld, in the year 1972. The last issue (26/27) was published in 1994.

Bibliography of Dialogue Between Orthodox Christians and Jews by rev. Petra Heldt

Texts from the History of the Relationship (CCJR)..

Dialogica.Studies in Christian-Jewish Relations - the journal of the Council of Centers on Jewish-Christian Relations, published by the Center for Christian-Jewish Learning at Boston College.

Biblioteka rosyjskiej literatury religijno-filozoficznej.

Książki Więzi - ważne do zrozumienia relacji polsko-żydowskich,

relacje chrześcijańsko- i polsko-żydowskie,
wciąż obecny w Polsce antysemityzm,
wartość dialogu między katolikami i Żydami

Publikacje szczególne

 1. Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach

  - Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Copyright by PRChiŻ Warszawa 1995, 1997, 1998. ISBN 83-904394-09

 2. An Orthodox Christian View of Non-Christian Religions.

  Rev. Dr. George C. Papademetriou
  "Today's pluralistic society involves numerous and ongoing contacts among people of different faiths. Significant difficulties arise that each religion holds to its own truth claim. A major challenge for Orthodox Christians is to articulate theologically correct approaches to people of other religions. The pages that follow will explore a view of non-Chnistian religions from an Orthodox Christian perspective. This view holds firmly to the centrality of Christ, a doctrine which is not negotiable, yet acknowledges that salvation can be found outside Christianity."

 3. Joanna Beata Michlic 'At the Crossroads': Jedwabne and Polish Historiography of the Holocaust. 07 December 2017, Joanna Beata Michlic - więcej publikacji:

 4. Jan Grosfeld "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?" , Swięty Wojciech, Poznań, 2016. "Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."

 5. Pamięć, która łączy Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem (The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) Pierwsza publikacja Laboratorium WIĘZI. "Książkę wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."
  Rabin Michael Schudrich: Podróżując po Polsce, w niemal każdym mieście, miasteczku i wiosce spotykam się z grupami lub pojedynczymi osobami, które zajmują się ochroną miejscowych cmentarzy żydowskich lub synagog. Jest wiele grup Polaków, którzy czują, że ich obowiązkiem jest ochrona żydowskiego dziedzictwa w ich mieście. Niektóre z tych grup są aktywne i efektywne. Inne mają dobre zamiary, ale ich działa nia nie przynoszą w ymiernych rezultatów. W obu przypadkach – istnieją jednak Polacy, którzy czują się zobowią za ni do ochrony pamięci o Żydach i ich zasługach dla Polski.

 6. abp Stanisław Gądecki. "Dzieci jednego Boga", Poznań. Przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014. "Pomiędzy monoteizmem hebrajskim i chrześcijańskim istnieje ciągłość, a nie zerwanie; pogłębienie, a nie odejście. Chrześcijanie i Hebrajczycy wielbią tego samego Boga".

 7. abp. Henryka Muszyńskiego "Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994". Więcej:

 8. Jan Grosfeld, "Od lęku do nadziei. Chrześcijanie-Żydzi-świat". Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7505-705-8. "Nie można zrozumieć istoty chrześcijaństwa i Kościoła bez ponownego odkrycia żydowskich korzeni tej wiary. Dopiero powrót do źródeł i przyjęcie nowości Ewangelii umożliwia chrześcijanom pełnienie swej misji. Jan Grosfeld przygląda się specyfice chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz bada ich wpływ na życie społeczne. Podkreśla konieczność realizacji i rozwoju dzieła Soboru Watykańskiego II oraz rolę czytelnego i autentycznego świadectwa." /WAM/

 9. Ks. Grzegorz Ignatowski, Nasi starsi bracia. Na marginesie pewnej rozmowy, "Więź", 2002, nr 1 "Po tym, jak przypomniałem, że w rzymskiej synagodze, 13 kwietnia 1986 r., biskup Rzymu mówił o Żydach jako naszych starszych braciach, jeden z uczestników spotkania zarzucił mi, że przekręcam słowa Papieża, ponieważ, jak wyjaśnił, nie miał on wówczas na myśli przedstawicieli narodu żydowskiego zgromadzonych w tamtejszej synagodze, lecz tylko Abrahama, Izaaka, Jakuba – ogólnie patriarchów. Papieskie słowa odnosiły się więc, według mojego oponenta, jedynie do biblijnych postaci Starego Testamentu. Tłumaczyłem, że Papież przemawiał do żywych ludzi, uczestników spotkania, a nie do postaci z biblijnej historii. Nie pomogło…"

 10. Ks. Grzegorz Ignatowski, "Papieże wobec kwestii żydowskiej (Pius XII - Jan XXIII - Paweł VI - Jan Paweł II - Benedykt XVI)" , Katowice 2007. "Nadzieje na pojednanie między Kościołem a Żydami i dążenia do niego powinny towarzyszyć życiu wszystkich chrześcijan, dlatego, że ma ono szczególne znaczenie dla dialogów międzyreligijnych oraz ekumenicznych. Zgodne współistnienie narodu żydowskiego i chrześcijan – jednego ludu Bożego, którego obaj współtwórcy przez niemal dwa tysiące lat pozostawali wobec siebie w zdecydowanej opozycji – byłoby widocznym znakiem wskazującym na możliwość realizacji podobnych celów w relacjach z wyznawcami religii pozachrześcijańskich. W perspektywie ekumenicznej pojednanie z Żydami jest warunkiem osiągnięcia jedności między podzielonymi chrześcijanami. Fakt ten podkreślał kilkakrotnie Jan Paweł II. W adhortacji Ecclesia in Europa papież stwierdził, że „konieczne jest popieranie dialogu z judaizmem, wiemy bowiem, że ma on zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej samoświadomości i dla przezwyciężenia podziałów między Kościołami”."

 11. Stanisław Krajewski, "Żydzi i?" Wydawnictwo: Austeria. Objetosc: 228 stron ISBN: 9788378660293. Rok wydania: 2014 "Wedle mojego rozumienia judaizmu z żydowskiej perspektywy wiara nie jest najważniejsza. Ważniejsze są ludzkie zachowania. Wiara bywa chwiejna, bunt przeciw Bogu jest częścią relacji z Bogiem. Deklarowany ateizm nie określa ? i tym bardziej nie skreśla ? człowieka. Najważniejsze, by pozostał człowiekiem porządnym. Kryterium jest to, jak się zachowuje. Owszem, wedle tradycji, ma sprostać i wymaganiom moralnym, i rytualnym: Żydów obowiązuje nie 10, ale 613 przykazań. (Wiele z nich nie jest jednak aktualnych, bo mówi np. o królu lub Świątyni). Ale życie jest bardziej skomplikowane".

 12. Stanisław Krajewski, "Nasza żydowskość". "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".

 13. RABIN ICCHAK RAPOPORT, KS. PROF. DR HAB. MARIUSZ ROSIK, Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976] "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

 14. Gilles Bernheim, Philippe Barbarin, Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj , Paryż 2008 "... Szansy, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." _z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.) _

 15. Jacquot Grunewald, SZALOM, JEZUSIE! List współczesnego rabina do rabiego z Nazaretu. /ŻIH 2017/ "Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby rabin chwycił za pióro i zwrócił się bezpośrednio do Jezusa, tak jak człowiek do innego człowieka, Żyd do innego Żyda, jak rabin do innego rabiego."

 16. Andrzej Leder, "Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. "W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia."

 17. Timothy Snyder, "Czarna ziemia Holokaust jako ostrzeżenie". "ZNAK" 2015. Recenzja pióra Jana Grabowskiego.

 18. Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę – jedna z najważniejszych książek historyka światowej sławy - wreszcie, z wieloletnim opóźnieniem, trafia do rąk polskiego czytelnika. To elementarz dla wszystkich próbujących lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Warszawa, ŻIH, 2016 Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920 . Więcej

 19. Materiały z sesji towarzyszącej wystawie "Żyd, Polak, legionista 1914-1920" w Muzeum Historii Żydów Polskich

 20. "Pomniki pamieci. Miejsca niepamięci", Warszawa, 2017, ISBN: 978-83-65573-17-9. "Książka ma definicyjnie trafny tytuł. I nie dlatego, że jest przedstawieniem dwóch polsko-niemieckich debat: 'Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej' (Hamburg 2015) oraz 'Muzea, pomniki, miejsca pamięci' (Warszawa 2016), a z nich jedna była o pomnikach, a druga o zapominaniu. Raczej dlatego, że ten tytuł opowiada o rezultacie spotkań badaczy z uniwersytetów w Hamburgu, Warszawie, Poznaniu i z PAN, podczas których uformowała się w dyskusji ważna i trudna materia, dotykająca 'historyzacji' tego, co pamiętane. A ściślej pamiętania Zagłady w dwóch, mocno splecionych rodzajach przedstawień. To znaczy w organizowanych wokół dyskursu postkatastroficznego realizacjach memorialnych; w pomnikach, muzeach, osobach-świadkach (ich 'pomnikowa' rola), również w literaturze, w plastyce, w filmie - także w swoistych derealizacjach pamięci, tzn. w memorialnych przedstawieniach, które coś ukazując, coś innego (albo to samo) zacierają, wypierają, redefiniują, reorganizują i - w istocie - dokonują zabiegu anestezji/amnezji. Uśpienia prymarnej pamięci, jej u-nieistotnienia. A definicyjnie trafny tytuł, wiążący miejsca pamięci i niepamięci (to coś innego, niż nie-miejsca Marca Augé), wskazuje na rozmaite praktyki historyczne tego pamiętania/uniepamiętniania i na całą sferę osnuwanych wokół zaburzania pamięci takich praktyk-obrządków, motywowanych różnie, psychospołecznie (wyparcie, poczucie winy) i historycznie (tzw. konkurencja pamięci), i religijnie ('rywalizacja' martyrologii), ale zawsze ważnych i zawsze też dalekich od politycznej niewinności. (z recenzji Andrzeja Zieniewicza) "

 21. Ula Rybicka - 10 izraelskich książek, które musisz przeczytać: Ula Rybicka: Recenzuje i tłumaczy literaturę. Polskim czytelnikom przybliża w szczególności współczesną prozę hebrajską. Publikowała m.in. w magazynie „Chidusz” i „Midrasz”. Założycielka Żydoteki

 22. David H. Price, Protestantism's "Gretchenfrage" : What to Do With Martin Luther and the Jews.

 23. Matthew Thiessen: Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, Eds.: The Jewish Annotated New Testament, Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017

 24. Torah Queeries Weekly Commentaries on the Hebrew Bible Edited by Gregg Drinkwater , Joshua Lesser and David ShneerForeword by Judith Plaskow 349 pages October, 2009 ISBN: 9780814720127

 25. Matthew Thiessen: Amy-Jill Levine and Marc Zvi Brettler, Eds.: The Jewish Annotated New Testament, Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017

 26. Żydzi w Polsce odrodzonej. Adam Dylewski Żydzi w Polsce odrodzonej, czyli 1191 stron sprzed Zagłady /sztetl.org.pl/: 'Wielu zainteresowanych tematyką żydowską działa czasem nieco po omacku, starając się złożyć obraz całości z niewielkich części, nie zawsze do siebie przystających. Tymczasem, na półkach bibliotecznych czekają na chętnych, a także w Internecie (o czym poniżej) Żydzi w Polsce Odrodzonej – dzieło w pełni przekrojowe, stworzone w epoce, przez najlepsze pióra żydowskie, ilustrowane czarno-biało i w kolorze (m.in. Gotlieb, Szyk, Lilien), przede wszystkim łatwo dostępne - po polsku.'

 27. Pełna edycja Archiwum Ringelbluma została wzbogacona o dwa, niezwykle cenne, tomy: pisma Emanuela Ringelbluma z getta i bunkra "Krysia".

 28. Nagrody Clio, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego: II miejsce w kategorii "Edycje" uzyskała książka: "Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31, Pisma Pereca Opoczyńskiego" w opracowaniu Moniki Polit z IH UW.

 29. Cast Out of the CovenantJews and Anti-Judaism in the Gospel of JohnAdele Reinhart 'The Gospel of John presents its readers, listeners, and interpreters with a serious problem: how can we reconcile the Gospel's exalted spirituality and deep knowledge of Judaism with its portrayal of the Jews as the children of the devil (John 8:44) who persecuted Christ and his followers? One widespread solution to this problem is the so-called "expulsion hypothesis." According to this view, the Fourth Gospel was addressed to a Jewish group of believers in Christ that had been expelled from the synagogue due to their faith. The anti-Jewish elements express their natural resentment of how they had been treated; the Jewish elements of the Gospel, on the other hand, reflect the Jewishness of this group and also soften the force of the Gospel's anti-Jewish comments. In Cast out of the Covenant, this book, Adele Reinhartz presents a detailed critique of the expulsion hypothesis on literary and historical grounds. She argues that, far from softening the Gospel's anti-Jewishness, the Gospel's Jewish elements in fact contribute to it. Focusing on the Gospel's persuasive language and intentions, Reinhartz shows that the Gospel's anti-Jewishness is evident not only in the Gospel's hostile comments about the Jews but also in its appropriation of Torah, Temple, and Covenant that were so central to first-century Jewish identity. Through its skillful use of rhetoric, the Gospel attempts to convince its audience that God's favor had turned away from the Jews to the Gentiles; that there is a deep rift between the synagogue and those who confess Christ as Messiah; and that, in the Gospel's view, this rift was initiated in Jesus' own lifetime. The Fourth Gospel, Reinhartz argues, appropriates Jewishness at the same time as it repudiates Jews. In doing so, it also promotes a "parting of the ways" between those who believe that Jesus is the messiah, the Son of God, and those who do not, that is, the Jews. This rhetorical program, she suggests, may have been used to promote outreach or even an organized mission to the Gentiles, following in the footsteps of Paul and his mid-first-century contemporaries.'

  Więcej:
  Dialog chrześcijansko-żydowski w Kanadzie. Spotkanie Konferencji Episkopatu Kanady z Radą Rabinów Kanady w Ottawie.