Zainstalowani na wieczność - Bruno Schulz i Drohobycz

Pocztówka z Drohobycza autorstwa Bruno Schulza

(Epizod Łódzki), wystawa. W Galerii Chimera będą prezentowane łódzkie konteksty biografii i  twórczości Schulza (m.in.: druki bibliofilskie opublikowane w Łodzi oraz  łódzka recenzja Sklepów cynamonowych, odwołania do wystaw i spektakli  schulzowskich).

Ten fakt stał się pretekstem dla Zbigniewa Milczarka, zakochanego w  Drohobyczu miłośnika twórczości Schulza, aby wzbogacił pokazywaną od  kilku lat (m.in. w Tomaszowie Mazowieckim, Płocku, Warszawie, Mikołowie i  Gdańsku) autorską wystawę Zainstalowani na wiecznośćBruno Schulz i Drohobycz o łódzki epizod biografii egzystencjalnej, artystycznej i pośmiertnej „dziwnego poety” z „miasta marzeń”.

Nie ulega wątpliwości, że Bruno Schulz był przynajmniej raz w Łodzi  – w latach trzydziestych. Odwiedził to miasto przed wyjazdem w 1938 roku  do Paryża. Wspominała o tym Ficowskiemu Maria Chazen, wybitna pianistka  i przyjaciółka autora Xięgi bałwochwalczej. Wtedy przytłaczające wrażenie zrobił  na nim duży fabryczny komin. Co więcej? Maria Chazen w korespondencji z autorem Regionów wielkiej herezji mówiła  o kilku wizytach Schulza w Łodzi. Mieszkała wtedy przy alei Kościuszki  46. Jest to więc jeden z trzech  schulzowskich adresów na mapie Łodzi.  Czy autor Sklepów cynamonowych bywał wcześniej w mieście  rodzinnym Tuwima? Gdzie znajduje się pozostała część legendarnej  kolekcji Weingartena? Czy zostały ocalone w Łodzi listy Marii Chazen?  Jaki los spotkał korespondencję (jedną z najważniejszych w dorobku  epistolograficznym autora Wiosny) Schulza z Weingartenem? Może właśnie wystawa  Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz (epizod łódzki) sprowokuje do wznowienia poszukiwań, doprowadzając do spektakularnych odkryć i ustaleń.

Na zaaranżowaną w secesyjnych wnętrzach Galerii Willa ekspozycję  złożą się obiekty pochodzące ze zbiorów Zbigniewa Milczarka, osób  prywatnych, artystów, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i Muzeum  Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Koncepcja wystawy opiera  się na trzech kręgach tematycznych: W mieście marzeń, Dziwny poeta Bruno Schulz, Łódzkie schulziana.  Na parterze Willi pojawi się ikonografia Drohobycza, matecznika  Schulzowskiej wyobraźni (m.in.: graficzne portrety miasta od połowy XIX  wieku do 2007 roku, mapy, plany miasta, najstarsze pocztówki i zdjęcia  z okresu obejmującego lata życia Schulza, przewodniki) oraz zostanie  przywołana twórczość dwóch wybitnych artystów drohobyckich: Maurycego  Gottlieba i Efraima M. Liliena. Piętro będzie poświęcone biografii  i twórczości skromnego geniusza z Drohobycza.

Znajdą się tam m.in.: ekslibrisy wykonane dla Weingartena, nieznane  zdjęcia Schulza, czasopiśmiennicze i książkowe pierwodruki jego  twórczości literackiej wraz z autorskimi ilustracjami, pierwodruki  książek bliskich Schulzowi pisarzy (Debory Vogel, Witolda Gombrowicza,  Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kazimierza Truchanowskiego), recenzje Sklepów cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą, unikatowe druki bibliofilskie z opowiadaniami autora Ptaków, plakaty z wystaw i festiwali schulzowskich, reprodukcje Xięgi bałwochwalczej i rysunków oraz atelier Schulza.

W Galerii Chimera będą prezentowane łódzkie konteksty biografii  i twórczości Schulza (m.in.: druki bibliofilskie opublikowane w Łodzi  oraz łódzka recenzja Sklepów cynamonowych, odwołania do wystaw  i spektakli schulzowskich, plan Łodzi z miejscami związanymi z Schulzem,  prace łódzkich artystów inspirowane twórczością autora Księgi, wspomnienie Joanny Kulmowej).

Wystawę Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz (epizod łódzki) wzbogacą prezentacje multimedialne: Tryptyk drohobycki Konrada Kierebińskiego – zapowiedź albumu poświęconego Drohobyczowi, montaż zdjęciowy Willa Landaua, wywiady z Alfredem Schreyerem i Joanną Kulmową.

/Galerii Chimera/