Seminarium z okazji 250. rocznicy śmierci Dow Bera z Międzyrzecza

Seminarium z okazji 250. rocznicy śmierci Dow Bera z Międzyrzecza - plakat

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie online, które odbędzie się z okazji 250. rocznicy śmierci Dow Bera z Międzyrzecza. W spotkaniu uczestniczyć będą prof. Jan Doktór i maharat Miriam Gonczarska.

W tym tygodniu mija 250. rocznica śmierci Dow Bera z Międzyrzecza, zwanego Wielkim Magidem – cadyka, ucznia i następcy Baal Szem Towa, twórcy chasydyzmu. Zapraszamy na seminarium, podczas którego maharat Miriam Gonczarska i prof. Jan Doktór porozmawiają o chasydyzmie, jego początkach, znaczeniu i roli, jaką odgrywa w żydowskiej tradycji, tożsamości i kulturze – a także o samym Magidzie i jego wpływie na ten ruch.

Spotkanie będzie transmitowane online.

Link do rejestracji na spotkanie.


maharat Miriam Gonczarska – urodzona w Warszawie, od lat 90. związana z odbudową społeczności żydowskiej w Polsce; rabinka mieszkająca i pracująca w Nowym Jorku, absolwentka szkoły religijnej Yeshivat Maharat; pierwsza Europejka z tytułem maharat (kobiety, będącej autorytetem w sprawach żydowskiego prawa duchowego i Tory); członkini Rady i sekretarka Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP.

dr hab. Jan Doktór – pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma i redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Żydów”. Zajmuje się duchowością żydowską, starymi drukami żydowskimi i chrześcijańskimi misjami wśród polskich żydów. Jest autorem wielu publikacji i opracowań, m.in. Początki chasydyzmu polskiego (2004),Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648-1792 (2012),Słowa Pańskie. Nauki Jakuba Franka z Brna i Offenbachu (2017),Bracia, obcy czy współobywatele. Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku (2019). Tłumaczy prace religioznawcze i filozoficzne. W latach 80. był zaangażowany w drukowanie podziemnej prasy.