Witaj na stronie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

"Oto jak dobrze i miło,
gdy bracia mieszkają razem" (Ps 133)

ZAPOWIEDZI NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

ICCJ: Koronawirus - wróg wspólnoty ludzkiej send

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) pragnie wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi ludźmi na całym świecie, którzy zostali dotknięci chorobą COVID-19 koronowirusa. Obecny wybuch pandemii i odpowiedź na nią potwierdziły nasze wspólne człowieczeństwo i nasze wspólne pragnienie „wyboru życia” (Pwt 30, 19). Wspólnota ludzkości ma wroga w tym wirusie i pracujemy razem, aby go opanować.

Głosy religine w kryzysie COVID-19 send

Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych

Zapraszamy do spotkania i dialogu......

Należymy do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

Antysemicki akt w Kaliszu

W Święto Niepodległości /11.11.2021/ na ulicach Kalisza spalono kopię „Statutu Kaliskiego” — aktu prawnego nadanego Żydom przez Bolesława Pobożnego w 1264 roku.

Śmierć uchodźców na granicy

Zasieki, mur, łapanki i wywózki z polskiej strony.

BOŻE WYBACZ NAM!

Papież Franciszek o Torze /11-08-2021/

Rabini proszą Papieża o wyjaśnienie Jego wypowiedzi o Prawie Żydowskim.

Po interakcjach, które wywołały papieskie katechezy o Liście do Galatów, ICCJ przypomina o potrzebie szacunku dla Judaizmu i o dialogu.

Siostra Joela Krüger - Człowiek Pojednania 2020

Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznała honorowy tytuł Siostrze Joeli Krüger z luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt.

Uroczyste wręczenie miało miejsce 18 V 2021 o 18:00 na platformie ZOOM

Konferencja ICCJ 2021

ONLINE
20-23 VI 2021
Kiedy już to wszystko się skończy: Jak chcemy, aby świat był inny?
Czytaj więcej...

Nieustająca aktualność Tory

Stanisław Krajewski odkrywa zawarte w tekstach Tory znaczenia
- na dzisiaj, dla nas

Rezygnacja

13 IV 2021 r.

Prof. Stanisław Krajewski rezygnuje z członkostwa w Radzie przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Tempo zmian rozczarowuje

Prof. Krajewski: Dialog chrześcijańsko-żydowski nie dociera do szerszych kręgów
Więź, 13-01-2021

Jako chrześcijanie i Polacy

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Naczelnego Rabina Polski, potępiającym prowokacyjny incydent Młodzieży Wszechpolskiej z 30 VI 2021 r.

Wyrazy solidarności

4 lutego 2021 r. list do prof. Barbary Engelking i Zespołu Autorskiego "Dalej jest noc" w imieniu PRChiŻ przesłali Stanisław Krajewski i Zbigniew Nosowski

Niegodny "Powrót do Jedwabnego"

WOJCIECHA SUMLIŃSKIEGO
FILM I PRZEDSIĘBIORSTWO

Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście (Pwt 30,15)
Nieustająca aktualność Tory

Stanisław Krajewski odkrywa zawarte w tekstach Tory znaczenia
- na dzisiaj, dla nas

Wspólna Radość Tory 2020

Potop, tęcza, przymierze, braterstwo

Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów

Oświadczenie

Na słowa Wł. Putina reaguje Naczelny Rabin Polski : "Pamięć o II wojnie jest fundamentem współczesnej europejskiej tożsamości; każde zafałszowanie tej pamięci bezpośrednio tej tożsamości zagraża"

Siostra Michèle - Człowiekiem Pojednania roku 2018

Siostra Michèle (Irene Müller) ze wspólnoty Communauté deGrandchamp przyjęła honorowy tytuł "Człowiek Pojednania" za rok 2018. Tytuł przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów.

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 14 maja 2019 roku

Zwracamy się z apelem o...
Przeciwstawianie się zachowaniom, które zatruwają atmosferę, promują postawy nienawistne, obwiniają Żydów o wszelkie zło