Alex Dancyg uhonorowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułem Człowiek Pojednania za rok 2023

Alex Dancyg uhonorowany

Urodzony 75 lat temu w Warszawie, mieszkający od 1957 r. w Izraelu, Alex Dancyg od kilku dziesięcioleci objaśnia Izraelczykom Polskę, a Polakom Izrael. Szkolił przewodników towarzyszących młodym Izraelczykom w ich podróżach do Polski, organizował kontakty pomiędzy młodzieżą z Izraela a jej polskimi rówieśnikami, stworzył hebrajski przewodnik po Polsce, nauczał polskich nauczycieli, muzealników oraz księży, bywał w polskich szkołach. Umożliwia spotkania, wspomaga i inspiruje ludzi, którzy w obu krajach pracują na rzecz porozumienia polsko-żydowskiego.

Jako członek kibucu Alex Dancyg zajmował się nawadnianiem – powoli zmieniał pustynię w miejsce, w którym pojawia się życie. Janusz Poniewierski zauważa, że jest to symboliczny obraz jego aktywności w dziedzinie relacji międzyludzkich i międzynarodowych. Bo kropla drąży skałę.

Dancyg, jak i cały jego kibuc Nir Oz, utrzymywał dobrosąsiedzkie stosunki z Arabami z Gazy. Wierzył, że pokój jest możliwy. Dnia 7 października 2023 r. po masakrze w kibucu został uprowadzony przez Hamas. Nie wiemy, co z nim się dzieje. Mamy nadzieję, że żyje i że przeżyje.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznaje mu tytuł „Człowieka Pojednania” za rok 2023. Jest to wyraz naszego uznania dla jego życiowej misji, która jest pięknym przykładem zbliżania chrześcijan i Żydów, Polski i Izraela. Chcemy wierzyć, że będziemy mogli wręczyć mu ten tytuł osobiście.

Honorowy tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski działającym na rzecz większego zbliżenia i porozumienia chrześcijan i Żydów, zwłaszcza w Polsce, w uznaniu ich wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania wyznawców obu religii.

Poprzednimi laureatami byli: pastor Steven Reece z USA za rok 2022, David Harris z Nowego Jorku za rok 2021, Siostra Joela Krüger z Darmstadt za rok 2020, Yossi Klein Halevi z Jerozolimy za rok 2019, Siostra Michèle z Communauté de Grandchamp (Szwajcaria) za rok 2018, prof. rabin Walter Homolka z Berlina za rok 2017, prof. Andrea Riccardi z Rzymu za rok 2016, rabin Abraham Skorka z Buenos Aires za rok 2015, siostra Mary O’Sullivan z Oświęcimia za rok 2014, rabin Boaz Pash z Jerozolimy za rok 2013, ks. superintendent Friedrich Magirius z Lipska za rok 2012, prof. Joseph Weiler z Nowego Jorku za rok 2011, ks. prof. Tomáš Halík z Pragi za rok 2010, rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy za rok 2009, a przedtem, począwszy od najwcześniejszych laureatów w 1992 r.: prof. Stephan Schreiner (Niemcy), rabin prof. Byron Sherwin (USA), sir Sigmund Sternberg (Anglia), ks. prof. John Pawlikowski (USA), rabin James Rudin (USA), siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria), Tova Ben Tzvi (Izrael), siostra Marie Thérèse Huget (Francja), rabin Michael Schudrich (USA i Polska), ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), Halina Birenbaum (Izrael), Jan Nowak-Jezioranski (USA i Polska), Jerzy Kluger (Włochy), ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy), rabin Michael Signer (USA), siostra Anne Denise Rinckwald (Francja i Polska), rabin Irving Greenberg (USA).

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Współprzewodniczący:
Katarzyna Kowalska NDS
Stanisław Krajewski

  1. listopada 2023

Więcej do przeczytania

Pobierz załączniki

Alex Dancyg uhonorowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów tytułem Człowiek Pojednania za rok 2023 PDF