Papież: Żydzi i chrześcijanie są braćmi, dziećmi jednego Ojca

Papież: żydzi i chrześcijanie są braćmi, dziećmi jednego Ojca

Fot. PAP/EPA/Riccardo Antimiani

Źródło: DEON

Żydzi i chrześcijanie są braćmi, dziećmi jednego Ojca – przypomniał papież Franciszek podczas audiencji dla członków organizacji Przyjaźń Żydowsko-Chrześcijańska we Francji (AJCF) w 75. rocznicę jej powstania.

Jest to federacja lokalnych stowarzyszeń żydowsko-chrześcijańskich. Odwołuje się do międzynarodowej konferencji w sprawie zwalczania antysemityzmu, jaka obradowała od 20 lipca do 5 sierpnia 1947 roku w Seelisbergu w Szwajcarii z inicjatywy Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Przyjęte na konferencji „10 punktów z Seelisbergu” wskazywały chrześcijańskie źródła antysemityzmu i wskazywały niezbędne kroki dla pojednania między Żydami i chrześcijanami. Formalnie AJCF powstała 26 lutego 1948 roku.

Franciszek przypomniał postać jednego z założycieli AJCF, Jules’a Isaaca, który „odegrał pierwszoplanową rolę w zbliżeniu między Żydami i chrześcijanami po tragedii II wojny światowej”. Przyjął go na audiencji papież Pius XII, a następnie św. Jan XXIII. Wpłynął na powstanie deklaracji „Noastra aetate” Soboru Watykańskiego II, która przejęła niektóre punkty z Seelisbergu, przypominając „wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom” oraz zachęcając do obustronnego poznania się i poszanowania, „które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy”.

Bibliographie de Jules Isaac

AJCF aktywnie podjęła tę „drogę badań i dialogu, aby Żydzi i chrześcijanie wzrastali we wzajemnym poznaniu, zrozumieniu, szacunku i przyjaźni”. Dziękując za tę pracę, niestrudzenie wykonywaną od 75 lat, papież wskazał, że bardzo pomogła ona Żydom i chrześcijanom odkryć, że są „braćmi, dziećmi jednego Ojca, którzy oczekują znanego tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem i służyły Mu jednomyślnie”.

Franciszek zauważył, że przebyta już droga jest znaczna, „biorąc pod uwagę ciężar wzajemnych uprzedzeń i czasami bolesną historię, którą musimy uznać”. Zachęcił do dalszego „trwania na tej drodze dialogu, braterstwa i wspólnych inicjatyw”, ponieważ „to piękne dzieło tworzenia więzi jest kruche, zawsze trzeba ją ponawiać i umacniać, zwłaszcza w tych złowrogich czasach, kiedy coraz liczniejsze są postawy zamknięcia i odrzucenia drugiego, a nawet niepokojący powrót antysemityzmu, zwłaszcza w Europie, jak również przemoc wobec chrześcijan”.

Papież zapewnił o swoim wsparciu dla wszelkich inicjatyw na rzecz większego braterstwa między Żydami i chrześcijanami.

Źródło: KAI / tk