DZIEŃ JUDAIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 2023 „NA ZIELONEJ”

Dzień Judaizm u Dominikanów w Łodzi - plakat

Źródło: Dominikanie Łódź

DZIEŃ JUDAIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 2023 „NA ZIELONEJ”

Przejście Pana: „Dziś wychodzicie: (Wj 13, 4)