Apel do Rektorów i Senatów polskich uczelni o zbadanie i upamiętnienie historii gett ławkowych i innych form dyskryminacji w latach 30. XX wieku

Czapka studencka

Petycje online

My, niżej podpisane i podpisani, apelujemy do Rektorów i Senatów polskich uczelni wywodzących się ze szkół wyższych działających w okresie 1918–1939 o odniesienie się do aktów dyskryminacji wobec mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych, do których dochodziło na tych uczelniach w okresie międzywojennym, w tym do funkcjonowania na ich terenie gett ławkowych w końcu lat trzydziestych XX wieku.

Misją uniwersytetów jest nauka krytycznego myślenia oraz dążenie do prawdy i wychowanie kolejnych pokoleń w duchu szacunku do niej, dlatego działania podejmowane na uczelniach powinny stanowić przykład rzetelnego rozliczania się z przeszłością. Tak właśnie należy postąpić w przypadku krzywd, które dotknęły wiele osób w wyniku wprowadzenia w latach trzydziestych gett ławkowych i praktykowania innych form dyskryminacji.

Rosnące od lat zainteresowanie środowiska akademickiego tą problematyką przynosi nowe, ważne ustalenia i odkrywa skalę dyskryminacji i wykluczenia, przede wszystkim studentów żydowskich. Wiele z badań przedstawiono na niedawnych konferencjach naukowych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ta trudna przeszłość jest częścią naszego dziedzictwa. Dlatego apelujemy o:

  1. zlecenie dalszych badań dotyczących getta ławkowego i innych form dyskryminacji w uczelniach działających w okresie międzywojennym;
  2. symboliczne odwołanie zarządzeń, które wprowadziły na uczelni getto ławkowe lub inne formy dyskryminacji;
  3. symboliczne zadośćuczynienie osobom poszkodowanym;
  4. stosowne upamiętnienie tej trudnej przeszłości oraz uwzględnienie jej w programach edukacyjnych i antydyskryminacyjnych.

Pozostajemy z nadzieją na życzliwe odniesienie się do naszego apelu.

Zespół inicjujący:
dr Natalia Judzińska, Instytut Slawistyki PAN; dr hab. Maciej Michalski, prof. ucz., Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Izabela Mrzygłód, Instytut Slawistyki PAN; dr hab. Roma Sendyka, prof. ucz., Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński; Sebastian Słowiński, student, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych PAN; dr Karolina Szymaniak, Żydowski Instytut Historyczny/Uniwersytet Wrocławski; dr hab. Joanna Wawrzyniak, prof. ucz. Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Pierwsi sygnatariusze i pierwsze sygnatariuszki Apelu:
Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Jan Woleński, Uniwersytet Jagielloński, emeritus, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie

Prof. dr hab. Barbara Engelking, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Marcin Kula, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, emeritus

Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Michał Tymowski, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Tomasz Schramm, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, emeritus, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN (współpracownik Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Prof. Natalia Aleksiun, Harry Rich Professor of Holocaust Studies, University of Florida

Prof. dr hab. Monika Kostera, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Margaret Ohia-Nowak, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof.dr hab. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Szymon Rudnicki, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN

Dr Sylwia Chutnik, pisarka

Dr hab. Izabela Wagner, prof. ucz. Instytut Socjologii, Collegium Civitas

Dr hab. Mikołaj Cześnik, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych, prof. Uniwersytetu SWPS

Prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński, emeritus

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, emerita (członkini Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Prof. dr hab. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, czł. koresp. PAN (członek Komisji ds. upamiętnienia ofiar getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim)

Prof. dr hab. Maciej Janowski, dyrektor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, prof. ucz., dziekan Wydziału Historii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Antoni Sułek, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Lesicki, prof. ucz., Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rektor UAM w kadencji 2016-2020 (inicjator powołania Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Dr hab. Krzysztof Podemski, prof. ucz., Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członek Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, prof. ucz., Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Monika Bakke, prof. ucz., Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Gajewska, prof. ucz., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Niziołek, dziennikarz, Fundacja Tu żyli ŻydziZbigniew Pakuła, dziennikarzStanislava Kostić, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Wala, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpracowniczka Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Dr hab. Agnieszka Graff, prof. ucz. Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Barbara Szacka, Uniwersytet Warszawski, emerita

Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. ucz., Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Beata Możejko, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański

Prof.dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Andrzej Leder, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Dr hab. Lech Nijakowski, prof. ucz., Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Dr hab. Dariusz Libionka, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Marcin Wodziński, kierownik Katedry Judaistyki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jan M. Piskorski, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. ucz., Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., dyrektorka Instytutu Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

Dr Eleonora Bergman, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, emerita

Prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Dr hab. Izabela Skórzyńska, prof. ucz., Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Uniwersytet Jagielloński, emeritus

Agnieszka Baszko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpracowniczka Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Dr Agnieszka Haska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. dr hab. Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza, emeritus

Dr hab. Rafał Dobek, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Piotr Osęka, prof. Instytutu Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Mikołaj Pawlak, prof.ucz., Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Hanna Zaremska, Instytut Historii PAN, emerita

Prof. dr hab. Józef Niżnik, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Uczelnia Łazarskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN (członkini Komisji ds. upamiętnienia ofiar getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim)

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof.dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Wydział 'Artes Liberales', Uniwersytet Warszawski

Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny (członek Komisji ds. upamiętnienia ofiar getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim)

Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, emeritus

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Piotr Laskowski, prof. ucz., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Beata Kowalska, prof. ucz., Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

Dr Piotr Rypson, Żydowski Instytut Historyczny, przewodniczący ICOM Polska

Prof. dr hab. Ewa Domańska, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Urszula Zbrzeźniak, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marta Tomczok, prof. ucz., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. ucz., Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpracowniczka Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Prof. dr hab. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Dr Ryszard Schnepf, dyplomata, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski (koordynator Komisji ds. upamiętnienia ofiar getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim)

Prof. dr hab. Adam Walaszek, Uniwersytet Jagielloński, emeritus

Prof. dr hab. Paweł Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr Katarzyna Kasia, Wydział Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dr hab. Jarosław Fazan, prof. ucz., dziekan Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. ucz., dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, prof. Instytutu Historii PAN

Dr hab. Eryk Krasucki, prof. ucz., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Cezary Kuklo, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

Dr hab. Adam Bodnar, prof. ucz., dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Prof. dr hab. Roman Kubicki, dziekan Wydziału Filozoficznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Antoni Dudek, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Andrzej Blikle, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Dr hab. Krzysztof Królczyk, prof. ucz., Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Witold Klaus, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Dr Hanna Machińska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Motyka, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Krzysztof Apt, profesor afiliowany Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Gluba-Pieprz, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (współpracowniczka Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Prof. dr hab. Jacek Leociak, Instytut Badań LIterackich PAN (członek Komisji ds. upamiętnienia ofiar getta ławkowego na Uniwersytecie Warszawskim)

Prof. dr Emilia Jamroziak, School of History, University of Leeds, UK

Dr Emilia Kledzik, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Damian Wutke, sekretarz zarządu, Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

prof. dr hab. Marek Wierzbicki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Karol Rodoliński, przedstawiciel Stowarzyszenia Order 2.0

Dr Rafał Matuszewski, Universitätsassistent für Alte Geschichte, Universität Salzburg

Jakub Ekier, pisarz i tłumaczBeata Chmiel, działaczka społeczna

Przemysław Wiszniewski, ławnik Sądu Najwyższego, członek Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Dr Jacek Moskalewicz, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dr hab. Maria Solarska, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Jakub Dolatowski, Instytut Dendrologii PAN, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, emeritus

Prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, honorowy przewodniczący Komitetu Psychologii PAN

Piotr Zagdański

Dr hab. Adam Leszczyński, prof. ucz., Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet SWPS

Dr hab. Maciej Górny, profesor Instytutu Historii PAN

Dr hab. Aleksy Schubert, prof. ucz., Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Bożena Steinborn, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Warszawie, emerita

Prof. dr hab. Marek Łaziński, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Yoram Krozer, Visiting Professor, Graz University of Technology

Dr hab. Irena Grudzińska-Gross, profesor Instytutu Slawistyki PAN

Dr Irena Wóycicka, wiceprezeska, Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Ludwika Wujec, członkini Rady Programowej, Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Dr hab. Bożena Szaynok, prof. ucz., Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Elżbieta Janicka, Instytut Slawistyki PAN

Dr hab. Małgorzata Melchior, Uniwersytet Warszawski, emerita

Celina Barszczewska, doktorantka, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (współpracowniczka Komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim)

Prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, Instytut Badań Literackich PAN

Dr hab. Jan Kordys, prof. Instytutu Badań LIterackich PAN

Prof. dr hab. Jerzy Fiećko, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Grzegorz Gauden, dziennikarz, były redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita

mgr Szymon Brzostowicz, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. Instytutu Slawistyki PAN

Prof. Lucyna Gebert, Slavistica, Università degli Studi „La Sapienza”, Rzym

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek czynny PAU

Prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Elżbieta Winiecka, prof. ucz., dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Michał Galas, prof. ucz., Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński

Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie

Dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz., Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marek Safjan, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Dr hab. Alina Molisak, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Michał Kuziak, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab., Stanisław Bereś, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Maciej Junkiert, prof. ucz., Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Joanna Podolska, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Jan Zaucha, Kierownik Katedry Kliniką Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. ucz., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Jakub Piwowarski, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Barbara Sienkiewicz, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Sebastian Granica, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Janusz Grzelak, Uniwersytet Warszawski, emeritus

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii PAN

Dr hab. Mikołaj Pindelski prof. ucz., Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Witold Trzeciakowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Dr Mikołaj Winiewski, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr M. Majewski, prof. ucz., Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

mgr Joanna Brodniewicz, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Tadeusz Suski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Prof. dr hab. Paweł Zeidler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań, emeritus

Prof. dr hab. Lukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Prof. dr hab. Wojciech Morawski, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii PAN

Prof. dr hab. Maria Lewicka, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Zofia Wóycicka, Wydział Socjologii, Uniwersytet WarszawskiDr hab. Jolanta Żyndul, historyczka

Konstanty Gebert, dziennikarz

Prof. dr hab. Jacek Paluchowski, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Joanna Zeidler, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, emerita

Dr hab. Maksymilian Stanulewicz, prof. ucz., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański, emerita

Dr Adrian Wójcik, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN

Dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz., dyrektor Instytutu Psychologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Grzegorz Krzywiec, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Jan Potkański, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Dr Patrycja Dołowy, dyrektorka Jewish Community Center/Centrum Społeczności Żydowskiej, Warszawa

Dr Jerzy Łazor, adiunkt, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr Ewa Ratajczak, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gołda Tencer Surmiej, aktorka, reżyserka, założycielka Fundacji Shalom

Dr hab. Hanna Krichner, Instytut Badań Literackich PAN, emerita

Dr hab. Arkadiusz Gut, Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Robert Balas, Instytut Psychologii PAN

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Dr Tomasz Komendziński, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr inż. Bartłomiej Kiljanek, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Malgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalanej im. M. Nenckiego PAN

Prof. dr hab. Marta Białecka, Instytut Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Jakub Janczura, Katedra Kognitywistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Natalia Woroszylska, tłumaczka, członkini Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Prof. Jerzy Brzeziński, członek rzeczywisty PAN, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezeska Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Dr hab. Jacek Fabiszak, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Izabela Sellmer, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, główny specjalista ds polityki naukowej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Krzysztof Łoziński, osoba prywatna

Dr Łukasz Krzyżanowski, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agata Stanisz, prof. ucz., Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Wojciech Dohnal prof. ucz., Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Instytut Slawistyki PAN

Dr hab. Maciej Pilecki, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dr Joanna Płotnikowska, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Maciej Krawczyk, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bogdan Miś, dziennikarz, matematyk, absolwent UW

Dr hab. Natalia Bloch, prof. ucz., Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Łukasz Kaczmarek, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Chwieduk, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Mikołaj Smykowski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mateusz Strzałkowski, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Izabella Main, prof. ucz., Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mikołaj Łukomski, Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Robert Rydzewski, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Jankowiak-Maik, wiceprezeska fundacji Muzeum Historii Kobiet

Dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska prof. ucz., Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paula Sawicka, Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Prof. dr hab. Józef Spałek, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz., Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, prof. ucz., Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Maria Piotrkiewicz, profesor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. M. Nałęcza

Artur Bagdasarian, członek Zarządu Samorządu Studentów UAM, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab med.Tadeusz Mazurczak, Instytut Matki i Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej, emeritus

Apel Uczelnie: Skontaktuj się z autorem petycji