Organizacje żydowskie: nie wykorzystujcie Zagłady w walce politycznej!

Auschwitz, Fot. Mariusz Cieszewski / MSZ

Fot. Mariusz Cieszewski / MSZ

Źródło: eKAI

– W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego wykorzystywania śmierci milionów Żydów do bieżącej walki politycznej przez różne strony politycznej sceny – piszą przedstawiciele organizacji żydowskich. – Apelujemy do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o publiczne potępienie takich zachowań. Do wszystkich polityków zwracamy się z apelem, by unikali instrumentalnego wykorzystywania historii. Do służb państwowych zwracamy się zaś z prośbą o skuteczne położenie tam wszelkim podobnym zachowaniom, które bazują na jawnym bądź ukrytym antysemityzmie, a ostatecznie prowadzą do przemocy i cierpienia. (…) Walka polityczna nie może być pretekstem do szargania pamięci o milionach ofiar drugiej wojny światowej – czytamy w przesłanym KAI oświadczeniu.

OŚWIADCZENIE

My – przedstawiciele organizacji żydowskich przeciwstawiamy się wykorzystywaniu najtragiczniejszych kart europejskiej historii, a w szczególności Zagłady Żydów, w bieżącej walce politycznej.

Apelujemy do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o publiczne potępienie takich zachowań. Do wszystkich polityków zwracamy się z apelem, by unikali instrumentalnego wykorzystywania historii. Do służb państwowych zwracamy się zaś z prośbą o skuteczne położenie tam wszelkim podobnym zachowaniom, które bazują na jawnym bądź ukrytym antysemityzmie, a ostatecznie prowadzą do przemocy i cierpienia.

W ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego wykorzystywania śmierci milionów Żydów do bieżącej walki politycznej przez różne strony politycznej sceny. Przyjmuje ono różne formy: od „niewinnych” tweet’ów, przez artykuły prasowe, spoty polityczne, aż po słowne i fizyczne ataki ze strony posłów Sejmu RP na profesorów zajmujących się tematem Zagłady. Zachowanie przedstawicieli polskiej sceny politycznej przywodzi na myśl najczarniejsze lata dwudziestolecia międzywojennego, gdy skrajnie prawicowi politycy otwarcie budowali swój kapitał polityczny na nietolerancji, szowinizmie i antysemityzmie.

Wszystkie te zachowania stanowią kolejny dowód na to, że wiedza na temat Zagłady w Polsce jest niewystarczająca, a wręcz znikoma. Stoimy na stanowisku, że niezależne badania nad Zagładą powinny być rozwijane w Polsce tak, aby stworzyć solidne podstawy do dyskusji i polemiki. Nie ma nic złego w sporze, pod warunkiem, że jest prowadzony z szacunkiem dla drugiej strony i w oparciu o fakty, a nie o emocje.

Walka polityczna nie może być pretekstem do szargania pamięci o milionach ofiar drugiej wojny światowej.

 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce
 • Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
 • Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu
 • Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 • POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
 • Fundacja Puszke
 • Żydowskie Stowarzyszenie Gimnastyczno-Sportowe Makabi Warszawa
 • Zespół Szkół Lauder-Morasha
 • Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra
 • Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Polsce
 • Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa
 • American Jewish Committee Central Europe
 • Fundacja Hillel Polska
 • Fundacja Centrum Taubego na Rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Gdańsku
 • Fundacja Życie Żydowskie
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zuzanny Ginczanki
 • Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków