Modlitewne spotkanie chrześcijan i Żydów "Wspólna Radość Tory" 2008

Dolny kościół św. Andrzeja Boboli

Wspólna Radość Tory, Warszawa 2008.

Teksty wygłoszone podczas sympozjum „Wspólna Radość Tory”, organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, Laboratorium Więzi oraz Centrum Myśli Jana Pawła II na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w 2008 roku. Teksty wystąpień zostały zebrane i wydane w książce „Wspólna Radość Tory”.

Kalina Wojciechowska
Bóg chce być zwyciężony.

Gronkiewicz-Waltz Hanna
Bóg i proza życia.

Ks. Manfred Deselaers
Miłość w obliczu Auschwitz

Michael Schudrich
Ten papież otworzył mi oczy

Zbigniew Nosowski
Dlaczego Żydzi są mi potrzebni

Grzegorz Ignatowski
Odkrywanie Izraela Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan. "Więź" 2008 nr 1, s. 29-30

Krzysztof Dorosz Tajemnica dialogu. O książce „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła” Stanisława Krajewskiego. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 10/2008.

Abp Henryk Muszyński
Jak się modlimy za Żydów. Tekst wystąpienia wygłoszonego 23 października 2008 r. w Warszawie, podczas sympozjum o modlitwie w ramach Wspólnej Radości Tory. Ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 3/2009.

Zbigniew Nosowski
Bez okoliczności łagodzących. Dlaczego należy czytać Grossa i się z nim nie zgadzać. Rozszerzona wersja wystąpienia podczas panelu dyskusyjnego nad książką „Strach” Jana Tomasza Grossa w Warszawie 22 stycznia 2008 r. Tekst publikowany w: „Wokół Strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa”, Kraków 2008.