Wypowiedzi wspólnot wiary

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

26 października 2005

Benedykt XVI na 40-lecie "Nostra aetate"

W związku z 40-tą rocznicą przyjęcia przez Sobór Watykański II Deklaracji "Nostra aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich papież skierował specjalny list do kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem.
Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

1 lutego 2017

Żydowskie oświadczenia na temat chrześcijan i chrześcijaństwa oraz dialogu

  1. 1 II 2017. Between Jerusalem and Rome - Między Jerozolimą a Rzymem, Refleksje z okazji 50-lecia Nostra Aetate. Deklaracja Między Jerozolimą a Rzymem - współczesna, ortodoksyjna refleksja nad relacją między judaizmem a chrześcijaństwem została opracowana w kontekście 50. rocznicy deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate, która zmieniła stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do innych światowych religii, szczególnie wobec judaizmu. Deklaracja 10 lutego 2016 roku została podpisana przez Konferencję Europejskich Rabinów i Komitet Wykonawczy Rady Rabinackiej Ameryki, sygnatariuszem wers...