Dzień Judaizmu w Kościle Katolickim

ABC Dnia Judaizmu

2 stycznia 1999

ABC Dnia Judaizmu

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy.