Apel o przyzwoitość w życiu publicznym wobec aktów niszczenia cmentarzy, miejsc pamięci, przedmiotów i miejsc kultu religijnego czy symboli ważnych dla mniejszości narodowych

To, co jest dla jednych święte lub przejawia najwyższą wartość, powinno być wolne od aktów agresji, pogardy i nienawiści ze strony innych.

Logo PRChiŻ

O przyzwoitość w życiu publicznym

/PDF/

Elementarnym wymogiem pokojowego współżycia społecznego w pluralistycznym społeczeństwie jest wzajemne poszanowanie różnych grup społecznych. To, co jest dla jednych święte lub przejawia najwyższą wartość, powinno być wolne od aktów agresji, pogardy i nienawiści ze strony innych.

Dlatego stanowczo stwierdzamy, że godne napiętnowania są wszelkie akty niszczenia cmentarzy, miejsc pamięci, przedmiotów i miejsc kultu religijnego czy symboli ważnych dla mniejszości narodowych. Aktom ideologicznej agresji i nienawiści nie można przypisywać niskiej szkodliwości społecznej.

Mówimy te słowa jako wierzący chrześcijanie i Żydzi, dla których Biblia jest księgą świętą i żywą. Przede wszystkim jednak mówimy to jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej występujący w imię dobra wspólnego. Oburza nas bowiem nie tylko to, co godzi w symbole święte i ważne dla naszych tradycji religijnych, lecz również to, co godzi w inne grupy wyznaniowe czy narodowe.

Uważamy, że dla głosicieli ideologii nienawiści o podłożu narodowościowym, etnicznym, religijnym i kulturowym nie powinno być miejsca w polskim życiu publicznym. Apelujemy do mediów, świata kultury i nauki oraz środowisk opiniotwórczych, aby nie czyniły swymi bohaterami osób, które świadomie łamią elementarne zasady przyzwoitości i współżycia społecznego.

W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Ks. Wiesław Dawidowski OSA - chrześcijański współprzewodniczący
Stanisław Krajewski - żydowski współprzewodniczący

Bogdan Białek - wiceprzewodniczący
Zbigniew Nosowski - wiceprzewodniczący

Warszawa, 4 października 2011 r.