Współczesne wyzwania dialogu międzyreligijnego

Cykl działań Muzeum POLIN„Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Współczesne wyzwania dialogu międzyreligijnego

Źródło: Muzeum POLIN

Zaproszeni goście zastanawiali się, jakie wyzwania stoją przed dialogiem międzyreligijnym we współczesnej Polsce i Europie.

Jak te wyzwania zmieniały się na przestrzeni historii i jak kształtują się w kontekście obecnych napięć spowodowanych kryzysem uchodźczym i narastającą islamofobią?

W spotkaniu wzięli udział ksiądz Grzegorz Michalczyk, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, rabin Szalom Ber Stambler, przewodniczący Chabad Lubawicz w Polsce, Adham Abd El Aal, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, oraz dr hab. Agnieszka Kościańska, wicedyrektorka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zajmująca się religijnością, konwersją religijną oraz religijnym przywództwem kobiet.

Dyskusję poprowadzi Adam Szostkiewicz, dziennikarz, publicysta i tłumacz, redaktor tygodnika „Polityka”.

Wstęp wolny.

Cykl działań „Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.