Między religiami: Przyszłość dialogu międzyreligijnego

fot. Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ - fragment

fot. Davie Green, Coexist, creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ - fragment

Źródło: Muzeum POLIN

W trakcie spotkania "Jaka jest przyszłość dialogu międzyreligijnego?" zastanawialiśmy się nad możliwością dialogu w czasach radykalnych postaw. Dialog międzyreligijny jest dziś często używanym określeniem - wszyscy dyskutują ze wszystkimi, spotykają się i konferują. Pytanie, czy dialog międzyreligijny przynosi zamierzone korzyści, dlaczego jest tylu przeciwników dialogu i czy chęć porozumienia jest autentyczna. Tymczasem takie porozumienie jest dziś wyjątkowo ważne i potrzebne. Może bowiem zapobiec wielu tlącym się konfliktom lokalnym i międzynarodowym.

Wysłuchaj relacji audio z dyskusji nad dialogiem międzyreligijnym >>

Główną ideą cyklu Między religiami jest omawianie współczesnych problemów w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich wzajemnym kontakcie, a także dialogu międzyreligijnego. Omawiamy między innymi tematy związane z religijnym radykalizmem i ekstremizmem, różnicami i podobieństwami między religiami oraz sposobami niwelowania niechęci między nimi. Poprzez spotkania, dyskusje i seminaria uczestnicy dotychczas poznawali i redefiniowali swoje wyobrażenia, pogłębiali wiedzę, szukali odpowiedzi na trudne pytania.

Cykl dyskusji jest otwarty dla publiczności, prowadzą go: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz. Gościem będzie Bogdan Białek, redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego członek Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego.

Więcej o prowadzących spotkania:

Halina Bortnowska-Dąbrowska – polska filozof, teolog, publicystka. Animatorka przedsięwzięć społecznych, uczestniczka ruchu ekumenicznego wyrażająca potrzebę zwołania kolejnego Soboru w Kościele katolickim. Od 2007 do 2012 przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w której pozostała jako członkini Rady.

Stanisław Krajewski – polski filozof żydowskiego pochodzenia, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce. Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu.

Andrzej Saramowicz – tłumacz, autor wielu artykułów, prezes Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Absolwent Queensland Institue of Natural Science w Australii. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich; udziela instrukcji w dziedzinie medytacyjnych i praktyk sufickich.

Patronem medialnym cyklu dyskusji "Między religiami" jest czasopismo WIĘŹ.

Komponent „Oblicza różnorodności” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.