Państwowa propaganda o Zagładzie Żydów

Państwowa propaganda o Zagładzie Żydów
Państwowa propaganda o Zagładzie Żydów

"Rok 2018 przyniósł wzmożenie partyjno-państwowej propagandy „na odcinku” Zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji. Działania władz, mające na celu porządkowanie i dyscyplinowanie polskiej pamięci, odbiły się szerokim echem na trzech kontynentach."

"Wizerunek Polski jako kraju praworządnego, respektującego fundamentalne wartości demokratyczne i elementarne prawo do wolności badań naukowych został poważnie nadszarpnięty."

"Chodzi tu przede wszystkim o skandal wokół nowelizacji ustawy o IPN, wprowadzającej sankcje karne „za szkalowanie dobrego imienia Polski i Polaków” oraz „przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy”. Intencje ustawodawcy zostały odczytane jako próba nałożenia knebla publicystom i historykom. Badanie i upowszechnianie wiedzy o historii Holokaustu bez państwowego imprimatur miało być karane więzieniem."

Więcej: