Mojżesz i Cypora

Mojżesz i Cypora

Mojżesz i Cypora

/Źródło: Austriackie Centrum Kultury/

“Mężowie i żony”

Nowy cykl wykładów publicystki i filozofki Belli Szwarcman-Czarnoty we współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie

W nowym cyklu przyjrzymy się jak w Torze przedstawiane jest małżeństwo i w jaki sposób zostało to odzwierciedlone w zasadach zawierania związków i współżycia małżeńskiego obowiązujących w judaizmie.

Mojżesz i jego rodzice. Małżeństwo z Cyporą Mojżesz – przywódca ludu Izraela, zwany jego nauczycielem – ożenił się z kobietą bodaj nie mniej silną niż on sam. Tora nie poświęca jej jednak więcej miejsca niż innym żonom. Co to właściwie oznacza – być żoną? To pytanie skłania do spojrzenia w przeszłość – na relacje rodziców Mojżesza, Amrama i Jochewed. Nie oni sami zadecydowali o swoim losie, to Miriam – siostra Aarona – wpłynęła na nich, by nie zważając na dekret faraona, kontynuowali swój związek, stając się przykładem dla innych. Jak fakt ten wpłynął na los Mojżesza i jego związek z Cyporą?