XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Centralne obchody w Łodzi 17 I 2019

Centralne nabożeństwo Słowa Bożego XXII Dnia Judaizmu odbyło się w namiocie ustawionym na rynku Starego Miasta w niedalekiej odległości od nieistniejącej już dziś Synagogi Alte Szil - najwięk

Centralne nabożeństwo Słowa Bożego XXII Dnia Judaizmu odbyło się w namiocie ustawionym na rynku Starego Miasta w niedalekiej odległości od nieistniejącej już dziś Synagogi Alte Szil - największej łódzkiej Synagogi.

ABC Dnia Judaizmu

Z zagranicy

ICCJ o Dniu Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

XXII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 2019 - centralne obchody w Łodzi

Przygotowania

Oficjalna informacja (12 IX 2018.) bp. Grzegorza Markowskiego. /KAI/ bp. Grzegorza Markowskiego. /KAI/ Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem powiedział też KAI, że udział przedstawicieli Kościoła w wydarzeniach upamiętniających pogromy Żydów jest czymś absolutnie niezbędnym. ) Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem powiedział też KAI, że udział przedstawicieli Kościoła w wydarzeniach upamiętniających pogromy Żydów jest czymś absolutnie niezbędnym.

2 I 2019. Bp Rafał Markowski: "To w celu upamiętnienia wszystkich ofiar niemieckiego nazizmu, który dramatycznie dotknął mieszkańców Łodzi, w tym szczególnie łódzkich Żydów, obchody Dnia Judaizmu odbędą się na tej męczeńskiej ziemi. Wszystkich ludzi dobrej woli serdecznie zapraszam do udziału w nich" "Na tle rosnącej fali fanatyzmu, rasizmu i nacjonalizmu, wartości moralne wskazywane przez religie są bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Systemy religijne, wierne swemu duchowi, stają się bardzo ważnym czynnikiem uśmierzania przemocy, obrony życia, ochrony praw człowieka, przeciwdziałania ubóstwu oraz troski o pokój i sprawiedliwość społeczną" /KAI/

17 I 2019. Bp Markowski: Dialog międzyreligijny to nie interes. /Więź/

Abp. Grzegorza Ryś - zapowiedź obchodów kolejnego ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w 2019 r. w Łodzi (17 I 2018.). /KAI , Archidiecezja Łódzka/

Abp Ryś zaprasza:

Przez kolejne dni Rabin Łodzi Dawid Szychowski przybliżać będzie historię, obrzędowość i pobożność Narodu Wybranego na stronie www Archidiecezji Łódzkiej

Program Obchodów

Przebieg

17 I 2019. Centralne nabożeństwo Słowa Bożego XXII Dnia Judaizmu odbyło się w namiocie ustawionym na rynku Starego Miasta w niedalekiej odległości od nieistniejącej już dziś Synagogi Alte Szil - największej łódzkiej Synagogi.

"...wprowadzenia do modlitwy Shema Izrael, która nastąpiła po komentarzu do ewangelii dokonał metropolita łódzki, który powiedział, że - wiele razy w życiu śpiewałem Shemma Izrael. Pamiętam dobrze było to kiedyś przy bramie głównej do Auschwitz-Birkenau. Wykonywano wówczas oratorium przedstawione przez Neokatechumenat i w centrum tego utworu śpiewaliśmy razem Shema Izrael. Śpiewałem wówczas wraz z biskupami i rabinami z całego świata. Tego się nie zapomina. To był wspólny śpiew chrześcijan i żydów którzy czują się jako Lud Boga. Chciałbym was zaprosić do tego śpiewu - do śpiewania tego pierwszego przykazania, najważniejszego przykazania Boga. - powiedział metropolita łódzki."

Sympozjum o relacjach chrześcijańsko - żydowskich w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

"W pierwszym panelu poświęconym Biblii głos zabierał prof. Paweł Śpiewak, który mówił o tym, w jaki sposób Żyd czyta Torę. - Tora jest częścią życia każdego Żyda. - tłumaczył profesor. - Punktem zasadniczym czytania Tory przez Żyda jest świadomość tego, że są dwie Tory. Jedną jest Tora napisana, którą wszyscy czytamy, którą dzielimy się w synagodze, ale jest odczytywana we fragmentach w Kościele Katolickim czy Protestanckim. Ale Żydzi czytają swoją Torę przez to, co się nazwa Torą ustną – czyli interpretują Torę, która została przekazywana przez wielu mędrców, rabinów filozofów, poetów. Poznanie Tory to nie jest tylko przeczytanie tekstu, ale przeczytanie jak ten tekst żył, jak był interpretowany, jak był rozumiany. Każda lektura Tory jest lekturą jakby własnej tradycji. To można nazwać taką lekturą tożsamościową. - zauważył profesor Śpiewak."

Obchody XXII Dnia Judaizmu w innych miastach Polski:

Obchody w Warszawie

Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski, który od czerwca 2016 r. jest przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem zwraca uwagę, że przygotowujemy się do wspólnego przeżycia kolejnego Dnia Judaizmu w Kościele w Polsce, który wpisuje się w szeroko rozumiany dialog, jaki Kocśiół prowadzi od wieków. - Nie zawsze był on doskonały, ale w ostatnich dziesięcioleciach nabrał rozmachu i jest potwierdzeniem otwartości Kościoła wobec świata. Otwartości przede wszystkim wobec kolorytu religijnego świata, gotowości do prowadzenia rozmowy, szukania wspólnych wartości i wspólnych działań - zauważa bp Markowski. Jego zdaniem, "w tym szeroko rozumianym dialogu międzyreligijnym relacje między Kościołem a judaizmem mają swoje szczególne znaczenie'. - Wiele jest punktów stycznych łączących judaizm i Kościół katolicki, dlatego w przybliżanie co roku tego bogactwa, które zawiera się w judaizmie ma swój głęboki sens. Serdecznie i gorąco zapraszam do udziału w tym Dniu – zachęca przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Msza "o uproszenie miłosci":

Panel - "Żydzi i judaizm w tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej"

Obchody w Krakowie:

Żydzi i chrześcijanie rozmawiali o dialogu i wzajemnych relacjach /KAI/

PDF

Obchody w Poznaniu pdf

Obchody we Wrocławiu:

Obchody w Chmielniku: