Niepokój AJC (American Jewish Comittee )

American Jewish Comittee (AJC, ajc.org)
American Jewish Comittee (AJC, ajc.org) - Global Jewish Advocacy

"W swojej »Deklaracji ideowej« z 1931 roku Młodzież Wszechpolska twierdziła, że »Żydzi są grupą rasowo obcą«, a »wytyczną […] polityki polskiej wobec Żydów winna być kulturalna, polityczna i gospodarcza izolacja oraz najdalej idące zmniejszenie ich liczby w Państwie«. Polityczne dziedzictwo ruchu, który otwarcie głosił idee rasistowskie i propagował dyskryminację na tle etnicznym na uniwersytetach - jak to czyniła Młodzież Wszechpolska w latach trzydziestych - rodzi poważne pytania dotyczące jego dzisiejszej obecności w sferze publicznej.

Kiedy najnowsze badania opinii publicznej na temat antysemityzmu pokazują, jak poważnym problemem jest jego poziom w Europie, zwalczanie mowy nienawiści w Internecie staje się kluczowym zadaniem. Decyzja o powołaniu byłego prezesa organizacji nacjonalistycznej na wiceministra ds. cyfryzacji zaskakuje, szczególnie w świetle ostatnich sondaży, które pokazują, że antysemityzm w cyberprzestrzeni jest dla Europy rosnącym zagrożeniem. Chcemy wierzyć, że polskie organy ścigania będą podejmować działania w odpowiedzi na mowę nienawiści i podżeganie do nienawiści w Internecie”.

- to oświadczenie Agnieszki Markiewicz, dyrektor warszawskiego biura American Jewish Comittee Central Europe. AJC zwraca również uwagę na wyniki raportu opublikowanego w grudniu zeszłego roku przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA): coraz więcej Żydów w Europie nie czuje się dziś bezpiecznie w swoich krajach. Co najmniej 80 proc. twierdzi, że antysemityzm jest poważnym problemem, ale władze nie podejmują kroków, które skutecznie przeciwdziałałyby temu zjawisku. Dotyczy to również internetu, w którym prawie 90 proc. polskich Żydów dostrzega więcej antysemityzmu, niż to miało miejsce poprzednio (większy odsetek odnotowano tylko we Francji). Warto też zauważyć, że 77 proc. ankietowanych w Polsce uważa antysemityzm w życiu politycznym za problem, pod tym względem Polskę wyprzedza tylko Wielka Brytania.